Sposoby na obniżenie raty kredytu hipotecznego

2012-01-16 10:16:57

Jeśli rata kredytu hipotecznego jest zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu, można ją na różne sposoby obniżyć.

Pewnym sposobem na trwałe obniżenie raty swojego kredytu jest wydłużenie okresu spłaty. Niestety, oprócz zalety w postaci niższego miesięcznego obciążenia to rozwiązanie ma także podstawową wadę - odsetki od zobowiązania będą naliczane przez dłuższy czas. Według analiz ekspertów porównywarki finansowej Comperia.pl, wydłużając okres spłaty kredytu w złotych na 300 tys. zł z 25 do 30 lat, klient obniży swoją ratę o ok. 130 zł (z 2010 zł do 1880 zł), ale równocześnie w skali całego kredytu odda bankowi aż o 74 tys. zł więcej odsetek.

Należy pamiętać także o innych przeciwnościach - bank może się nie zgodzić na wydłużenie okresu spłaty, jeśli kredyt został zaciągnięty na maksymalny akceptowany przez bank czas lub może zwrócić uwagę na zbyt wysoki wiek kredytobiorcy w momencie zapłaty ostatniej raty. Może też stwierdzić, że klient nie posiada już zdolności kredytowej do zmiany warunków zobowiązania (w świetle zapisów nowej rekomendacji SII Komisji Nadzoru Finansowego bank wszelkie analizy kredytowe może przeprowadzać dla maksymalnie 25-letniego okresu spłaty i musi brać pod uwagę także zmianę zarobków kredytobiorcy po osiągnięciu wieku emerytalnego - a to wszystko może negatywnie wpłynąć na decyzję banku).

Oprócz wydłużenia spłaty, można ogólnie renegocjonować umowę kredytową. Wszak, w zależności od warunków na rynku, banki udzielają kredytów przy innych marżach. Przykładowo - jeszcze na początku stycznia średnia marża promocyjnego kredytu hipotecznego w PLN na 300 tys. zł bez wkładu własnego wynosiła ok. 3 proc. Dziś to 1,4 proc. Rata zobowiązania zaciągniętego przed dwoma laty wynosi 2 200 zł, zaś identycznego otrzymanego aktualnie - 1 875 zł. Nie bez szans jest zatem kredytobiorca, który postawi się bankowi i poprosi o zmianę warunków swojego kredytu poprzez obniżenie marży. Jeśli kredytodawca się nie zgodzi, warto spróbować z innym bankiem. Banki dość chętnie „podbierają” sobie w ten sposób kredytobiorców, kusząc atrakcyjnymi ofertami kredytów refinansowych. Niestety, zarówno renegocjowanie kredytu w swoim banku, jak i jego wcześniejsza spłata i refinansowanie go w innym kosztuje i jest czasochłonne.

Jeśli wysokość raty kredytu jest satysfakcjonująca, ale spłacającemu potrzeba po prostu kilku miesięcy wytchnienia, rekomenduje się wakacje kredytowe lub karencję w spłacie. Pierwsza możliwość to zawieszenie płatności całej raty kredytu (zazwyczaj na 1 miesiąc w roku), druga z kolei to zawieszenie tylko jej kapitałowej części (odsetki trzeba spłacać bez przerwy). Karencja jest jednak przyznawana na dłuższy okres, nawet kilka miesięcy pod rząd. Jeśli ktoś oczekuje prawdziwej ulgi od raty, z karencji nie powinien korzystać na początku okresu spłaty, bo wówczas lwią część raty (nawet 90 proc.) stanowią odsetki, które i tak należy uiszczać. Opłata za wakacje kredytowe lub karencję nie jest regułą.

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam