Słownik finansowy: L
Dostępne hasła

Leasing - słownik finansowy

Leasing

Leasing jest umową cywilnoprawną, na podstawie której leasingobiorca może korzystać z danego środka, należącego jednak do leasingodawcy (firmy leasingowej). W zamian uiszcza opłaty na rzecz leasingodawcy, m.in. w postaci rat leasingowych. Na początku leasingu leasingobiorca uiszcza także tzw. opłatę wstępną, stanowiącą kilkadziesiąt (ok. 20-40 proc.) wartości środka.

Czas obowiązywania leasingu jest ściśle określony w umowie, i wynosi kilka lat. Po tym czasie leasingobiorca zwykle może nabyć środek na własność za stosunkowo niewielką sumę.

Rodzaje leasingu

Najczęściej spotykany podział umów leasingu to leasing operacyjny i finansowy. Różnią się one szczegółami ważnymi ze względów podatkowych. W przypadku leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodu mogą zostać zaliczone przez przedsiębiorcę:

  • opłata wstępna,
  • rata leasingowa
  • koszt użytkowania środka.

Z kolei przy wyborze leasingu finansowego do kosztów uzyskania przychodu mogą zostać przez leasingobiorcę zaliczone:

  • koszty użytkowania przedmiotu,
  • odsetkowa część rat
  • odpisy amortyzacyjne.

Dość popularny jest także tzw. leasing zwrotny. Jego specyfika polega na sprzedaży środka trwałego przez przedsiębiorstwo firmie leasingowej, a następnie wyleasingowanie go. W ten sposób firma dalej może ze środka korzystać, a jednocześnie zyskuje środki pieniężne na działalność.

Leasing jest popularny w Polsce przede wszystkim wśród przedsiębiorców właśnie ze względów podatkowych. Teoretycznie możliwy jest tzw. leasing konsumencki, czyli skierowany do klientów indywidualnych, ale jednak takie rozwiązanie nie jest popularne w kraju.

Leasing w Polsce

W Polsce istnieje kilkadziesiąt firm leasingowych. Wiele z nich specjalizuje się wyłącznie w danej grupie środków, np. pojazdach. Jak wynika z danych Związku Polskiego Leasingu, reprezentującego 90 proc. rynku leasingu w Polsce, wartość netto umów leasingu zawartych w I połowie 2014 r. wyniosła ponad 18 mld zł. Zdecydowanie najczęściej są w Polsce leasingowane pojazdy (ok. 2/3 liczby środków oddanych w leasing w I połowie 2014 r.), a szczególnie samochody osobowe (ok. 1/3 liczby środków oddanych w leasing w I połowie 2014 r.). W leasing oddawane są jednak także m.in. sprzęt i oprogramowanie IT czy nieruchomości.