Słownik finansowy: L
Dostępne hasła

Linia kredytowa - słownik finansowy

Linia kredytowa

Linia kredytowa to rozwiązanie udostępniane przez banki przedsiębiorstwom, polegające na oddaniu do dyspozycji określonej kwoty w ramach rachunku bieżącego albo specjalnego rachunku kredytowego. Firma może swobodnie korzystać z tych środków, finansując nimi bieżącą działalność.

Linia kredytowa odnawialna i nieodnawialna

Linia kredytowa może mieć charakter nieodnawialny lub odnawialny. W pierwszym przypadku dostępna kwota środków w ramach linii kredytowej maleje po każdym skorzystaniu z niej, ale nie powraca do pierwotnej wysokości po spłacie. W przypadku odnawialnej linii kredytowej po spłacie zadłużenia przedsiębiorstwo z powrotem ma do dyspozycji pełną kwotę przyznaną w ramach linii kredytowej. Jest to więc uprawnienie do wielokrotnego zadłużania się bez każdorazowego badania zdolności kredytowej.

Koszty linii kredytowej

Tylko wykorzystana kwota na linii kredytowej jest oprocentowana. Przykładowo, jeśli kwota linii to 50 tys. zł, a aktualnie wykorzystane jest 10 tys. zł, to odsetki są naliczane od niższej kwoty. Dodatkowo banki pobierają co miesiąc albo co roku opłatę za udostępnienie linii kredytowej.

Spłata zadłużenia w linii kredytowej

W zależności od tego czy linia kredytowa jest powiązana z rachunkiem bieżącym czy nie, oraz czy ma charakter odnawialny czy nieodnawialny, spłata zadłużenia odbywa się w inny sposób. Może ona odbywać się automatycznie - wpływy na rachunek bieżący w pierwszej kolejności niwelują zadłużenie, albo przedsiębiorstwo musi dokonywać spłat samodzielnie przelewami na rachunek kredytowy (podobnie jak w przypadku kart kredytowych).

Zabezpieczenia linii kredytowej

Do pewnej kwoty linii kredytowej zabezpieczenia nie są wymagane. Banki oferują jednak także firmom np. hipoteczne linie kredytowe, czyli zabezpieczone hipoteką. Wówczas dostępny limit linii kredytowej jest dużo wyższy.

Linia kredytowa a klienci indywidualni

Można spotkać się z określeniem "linia kredytowa" także w przypadku produktów dla klientów indywidualnych. To po prostu kredyty odnawialne w rachunku osobistym, czyli dodatkowe środki z których użytkownik konta może skorzystać. Taki kredyt ma charakter odnawialny, jest spłacany automatycznie wpływami na konto.