Słownik finansowy: L
Dostępne hasła

Leasing nieruchomości - słownik finansowy

Leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości to jedna z form finansowania zakupu nieruchomości komercyjnych stosowana przez przedsiębiorstwa.

Schemat leasingu nieruchomości

Schemat leasingu nieruchomości jest stosunkowo prosty. Firma leasingowa nabywa nieruchomość, którą następnie przekazuje danemu przedsiębiorstwu (leasingobiorcy) w użytkowanie. Leasingobiorca w zamian co miesiąc płaci raty leasingowe, a w zależności od zapisów umowy, po okresie leasingu może przejąć nieruchomość na własność za darmo lub za stosunkowo niewielką kwotę. Przedsiębiorstwa korzystają z leasingu nieruchomości np. z powodu możliwości zaliczenia całości lub części rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu.

Leasingowaną nieruchomością może być powierzchnia biurowa, jak również np. magazyny czy hale produkcyjne.

Leasing nieruchomości często przybiera formę leasingu zwrotnego. W takim przypadku przedsiębiorstwo posiadające daną nieruchomość sprzedaje ją firmie leasingowej, a jednocześnie dalej korzysta z tejże nieruchomości na mocy umowy leasingowej. Dzięki takiemu zabiegowi przedsiębiorstwo zyskuje środki na działalność bieżącą czy inwestycje.

Leasing nieruchomości - operacyjny a finansowy

Zasadniczo wyróżnia się dwie formy leasingu - leasing operacyjny i finansowy. W pierwszym kosztem uzyskania przychodu jest cała rata leasingowa, w drugim jedynie jej część odsetkowa. Przy leasingu operacyjnym to leasingodawca amortyzuje nieruchomość bo to on jest jej właścicielem, zaś w przypadku leasingu finansowego robi to leasingobiorca (to do jego majątku należy nieruchomość). Przy leasingu finansowym po spłacie rat leasingowych nieruchomość przejmuje leasingobiorca. Po spłacie ostatniej raty leasingu operacyjnego leasingobiorca decyduje z kolei czy  wykupić nieruchomość za ustaloną kwotę, czy zrezygnować z niej.

Leasing nieruchomości w statystykach

Leasing nieruchomości nie jest tak popularny jak np. leasing pojazdów czy maszyn, niemniej stanowi ważną część rynku leasingowego. Przykładowo, w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. wartość nieruchomości oddanych w leasing wyniosła ponad 1 mld zł w stosunku do ok. 25 mld zł ogółem. Nieruchomości oddanych w leasing było w tym czasie tylko niewiele ponad 200, co stanowiło jedynie ok. promil wszystkich środków oddanych w leasing.