RPP obniża stopy procentowe w styczniu 2013 r.

2013-01-09 13:52:42

Po dwudniowym posiedzeniu w dniach 8 – 9 stycznia Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 25 pkt. bazowych. Taka sama sytuacja miała miejsce w grudniu i listopadzie 2012 r. Łącznie stopy procentowe spadły już o 75 pkt. bazowych.

Od 10 stycznia stopy procentowe będą niższe o kolejne 0,25 pkt. proc. Oznacza to, że stopa referencyjna będzie wynosiła 4 proc., stopa lombardowa 5,5 proc., depozytowa 2,5 proc., a stopa redyskonta weksli 4,25 proc.

Styczniowa decyzja RPP jest zgodna z oczekiwaniami rynku. Od listopada 2012 roku, kiedy Rada Polityki Pieniężnej po raz pierwszy obniżyła stopy procentowe, otwarcie mówi się o cyklu luzowania polityki monetarnej. Spadający wskaźnik inflacji znajduje się już w zakładanym celu (wg Narodowego Banku Polskiego jest to 2,5 proc. z odchyleniem +/- 1 pkt proc.). W tej sytuacji RPP ma możliwość dalszych cięć stóp procentowych, co może nastąpić w świetle pogarszających się wyników polskiej gospodarki.

Spadek stóp procentowych jest pozytywną informacją dla kredytobiorców zadłużonych w polskiej walucie. Wysokość rat kredytów hipotecznych zależy od oprocentowania, a to jest sumą stałej marży banku i zmiennej stopy WIBOR. Wraz z obniżaniem się stóp procentowych spadają stopy WIBOR, spada oprocentowanie kredytów hipotecznych zaciągniętych w złotych i raty tych kredytów.

W dniu decyzji RPP trzymiesięczna stopa WIBOR wynosi 4,05 proc., podczas gdy jeszcze pół roku temu wynosiła 5,13 proc. Oznacza to spadek stopy WIBOR 3M o 1,08 pkt. proc. Tak znaczną zmianę można odczuć w domowym budżecie. Jeszcze w sierpniu rata modelowego kredytu na 300 tys. zł, zaciągniętego w styczniu 2009 roku na 30 lat wynosiła blisko 2070 zł. W styczniu rata spadnie do około 1874 zł, a więc kredytobiorcy zaoszczędzą miesięcznie 196 zł w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku.

 

Dodatkowo, maksymalne nominalne oprocentowanie kredytów zostanie ograniczone do 22 proc. (wraz ze spadkiem stopy lombardowej). Oznacza to, że od 10 stycznia część banków będzie musiała obniżyć oprocentowanie kart kredytowych, które dziś przekracza 22 proc.

Cykl obniżek stóp procentowych jest też coraz bardziej widoczny na rynku lokat bankowych. Z każdym tygodniem można znaleźć informacje o spadku oprocentowania lokat w kolejnym banku. Dzisiejsza obniżka stóp procentowych z pewnością nie odwróci tego trendu i oszczędzający mogą się spodziewać coraz niższych zysków na lokatach. Marcin Zienkiewicz
Comperia.pl

Marcin Zienkiewicz

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam