03.07.2011, 15:05

Obligacje korporacyjne

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Obligacje korporacyjne to doskonały pomysł dla klientów, którzy chcą inwestować w swoje środki w instrumenty, które obarczone są małym ryzykiem oraz wysokimi zyskami. Są to papiery wartościowe, które zobowiązują podmiot gospodarczy do zapłaty należności głównej i odsetek.

Czym są obligacje korporacyjne? To wyemitowane przez dane przedsiębiorstwo papiery wartościowe, stanowiące formę zadłużenia tej firmy.

Zarządzający nią ludzie oczekują napływu kapitału w zamian za konkretne oprocentowanie i zwrot wartości nominalnej w określonym wcześniej terminie. Jest to instrument finansowy, który może być realizowany w perspektywie średnio- i długoterminowej. Oznacza to, że wykup obligacji korporacyjnych może wystąpić od kilku miesięcy do kilku lat.

Jaka są przyczyny emitowania przez podmioty gospodarcze obligacji korporacyjnych? Główną przyczyną są cele inwestycyjne, spłata zobowiązań czy rozwój przedsiębiorstwa. Firma, która pożycza pieniądze nie traci swojej samodzielności poprzez emisje obligacji. Kredytodawca nie uzyskuje zatem prawa do roszczeń w obrębie danego przedsiębiorstwa. W tym przypadku bank może być zarówno kupującym, jak i sprzedającym obligacje ze swojego portfela.

Obligacje korporacyjne są dla inwestorów  dochodem w postaci uzyskanych odsetek. Zdarza się, że oferowane jest również dyskonto. Poziom oprocentowania zależny jest od preferencji - może być zmienne lub stałe.

Ponadto na rynku obligacji korporacyjnych występują transakcje bezwarunkowe. Mogą to być transakcje kupna, w których to bank zobowiązuje się do sprzedaży dłużnych papierów wartościowych w zamian za zapłatę.

Mogą to być także transakcje sprzedaży gdzie klient zobligowany jest do sprzedaży a bank do zakupu. Rozliczenie następuje we wcześniej ustalonej walucie. Umowa między stronami sporządzana jest w formie ramowej współpracy na rynku finansowym. Minimalna kwota transakcji wynosi 50.000 tys. PLN. Warto jednak pamiętać, że tego typu transakcje obarczone są szeregiem zagrożeń.

Comperia.pl

 

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (03.07.2011).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2773 artykuły -

zobacz inne artykuły tego autora

Zobacz dyskusje na forum
Forum o lokatach
E-lokata w Getin banku. 17.2.2016 13:31 przez:
jamie

forum o lokatach