Powstanie Millennium Bank Hipoteczny. KNF wyraża zgodę

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na rozpoczęcie działalności operacyjnej przez Millennium Bank Hipoteczny. Projekt, którego pomysł zrodził się już w 2018 roku, wreszcie doczeka się finalizacji.

Nowy podmiot będzie ściśle powiązany z matczynym bankiem. MBH nie będzie samodzielnie sprzedawać kredytów hipotecznych, lecz za główny cel obiera pozyskiwanie finansowania poprzez emisję listów zastawnych, których podstawę stanowią wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych przeniesionych z Banku Millennium S.A. Kapitał zakładowy wyniósł 40 mln zł.

Jak deklaruje bank na swojej stronie: Listy zastawne są jednymi z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych na świecie. Mają one formę papierów wartościowych, które wydawane są imiennie bądź na okaziciela. Stanowią zobowiązanie banku hipotecznego do wykonania różnych świadczeń względem osoby uprawnionej, m.in. wypłaty odsetek. W Polsce listy zastawne mogą być emitowane wyłącznie przez banki hipoteczne

Millennium Bank Hipoteczny będzie piątą taką instytucją w Polsce po mBanku, ING, Pekao oraz PKO BP.

Joanna Piwko

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam