Linia kredytowa - sposób dla przedsiębiorstwa na finansowanie bieżącej działalności

2013-06-04 09:13:25

Porównywarka finansowa Comperia.pl zapytała banki o ich ofertę kredytów na działalnością bieżącą dla przedsiębiorstw, w formie linii kredytowej w rachunku bieżącym. Jakie warunki proponują różne instytucje?

Comperia.pl założyła, że przedsiębiorstwo poszukuje kredytu na działalność bieżącą w postaci linii kredytowej w rachunku bieżącym na kwotę 500 tys. zł. To naprawdę wysoka stawka i niektóre banki, np. FM Bank, nie przyznają takich limitów, w szczególności mikroprzedsiębiorstwom.

Kluczową kwestią jest także czas prowadzenia działalności. Niektóre banki, jak Alior Bank, BZ WBK, ING Bank Śląski i PKO BP dopuszczają możliwość ubiegania się o linię kredytową przedsiębiorstw dopiero rozpoczynających działalność, inne wymagają 6 (FM Bank i INVEST BANK) i 12 miesięcy operowania na rynku. Najbardziej restrykcyjne banki (Nordea Bank, Citi Handlowy, BPS i BNP Paribas) oczekują, że firma będzie działała na rynku min. 24 miesiące zanim udzielą jej kredytu w rachunku bieżącym.

Zwykle linia kredytowa jest przyznawana na okres 1 roku, ale z możliwością odnowienia jej po tym okresie, także bez konieczności spłaty. Wyjątek stanowią BNP Paribas, który udostępnia kredyt na 10 lat i Getin Noble Bank, który linię przyznaje bezterminowo.

Każdy bank podchodzi indywidualnie do kwestii zabezpieczenia kredytu na działalność bieżącą. Zależy to po pierwsze od analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Niektóre banki wymagają zabezpieczenia pełną kwotę kredytu (bank BGŻ) , inne informują, że możliwy jest brak zabezpieczenia do kwoty np. 75 tys. zł (INVEST BANK), 200 tys. zł (BZ WBK) czy nawet 500 tys. zł (Getin Noble Bank, mBank, MultiBank) albo m.in. 2-krotności średniomiesięcznych przychodów (BNP Paribas). Wachlarz możliwych zabezpieczeń jest zwykle naprawdę szeroki, to np. hipoteka, zastaw, kaucja, przewłaszczenie czy weksel.

Podjęcie decyzji kredytowej zajmuje zazwyczaj bankom 1-3 dni, choć zdarzają się też takie, które zastrzegają nawet 14-dniowy czas oczekiwania na rozstrzygnięcie (BPS i Nordea Bank. mBank, MultiBank i BZ WBK deklarują, że decyzja o przyznaniu linii kredytowej zostanie podjęta w 24 h. Oczywiście, wiele zależy od specyfiki klienta. Od złożenia kompletnego wniosku do uruchomienia kredytu zdaniem banków nie powinno minąć zwykle dłużej niż 2 tygodnie.

Większość banków uwzględnia możliwość pracy na zeskanowanych w placówce banku dokumentach. Wyjątkiem są Bank BGŻ, BOŚ Bank, BPS, mBank i MultiBank. Nieraz banki zaznaczają, że wymagane jest potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałami. Nieliczne banki (ING Bank Śląski, Citi Handlowy, BNP Paribas) dopuszczają także, aby niektóre dokumenty klient dostarczył e-mailem lub dołączył skany w systemie bankowości elektronicznej.

Comperia.pl zapytała także, czy bank bierze udział w programie gwarancji de minimis oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc czy mikro, mali i średni przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Do programu już dołączyły Alior Bank, BOŚ Bank, BPS, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, PKO BP, BZ WBK marka Kredyt Bank, mBank i MultiBank. Co ciekawe, wiele banków nawet jeśli jeszcze nie deklaruje przynależności do programu, to jest w trakcie podpisywania umowy z BGK i dopinania wszystkiego na ostatni guzik (BZ WBK, Citi Handlowy, INVEST BANK, Bank Pocztowy).

Pierwszym kosztem pobieranym przez niektóre banki w związku z ubieganiem się o linię kredytową w rachunku bieżącym jest prowizja za rozpatrzenie wniosku. Może ona wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Na szczęście nie wszystkie banki ją pobierają (unikniemy jej w banku BNP Paribas, Getin Noble Banku, mBanku, MultiBanku, Millennium, Nordea Banku oraz w Pocztowym), a nawet jeśli, to bywa, że przyjmują w poczet prowizji za przyznanie. Ta z kolei może wynieść od ok. 0,5 proc. (Getin Noble Bank) nawet do 3 czy 5 proc. (mBank i MultiBank) przyznanego poziomu linii.

Oprocentowanie linii kredytowej składa się ze stopy rynkowej WIBOR (1- lub 3-miesięcznej) oraz marży. Tę drugą banki określają indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że w wielu bankach płaci się nie tylko za tę wykorzystaną kwotę linii, ale także jej niewykorzystaną część.

Autorzy: Marta Ośko, Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam