Kredyty hipoteczne - trendy: Rosną raty kredytów w złotych i frankach

2009-05-18 00:00:00

Zdecydowana większość kredytobiorców nie może uznać ubiegłotygodniowych zmian na rynku kredytów hipotecznych za korzystne. Zdrożały kredyty złotowe, w ślad za nimi w górę poszybowały raty kredytów denominowanych do euro i franka szwajcarskiego.

Czym jest cykl „Kredyty hipoteczne – trendy”? Comperia.pl śledzi losy modelowego kredytu hipotecznego o wartości 200 tys. zł, zaciągniętego we wrześniu 2007 roku na 30 lat, w czterech wariantach: kredyt w złotych, frankach szwajcarskich, euro i dolarach. Co tydzień prezentujemy, w jakim stopniu na oprocentowanie i raty wpływa bieżąca sytuacja: poziom stóp procentowych i kurs spłaty (w przypadku kredytów walutowych). Naszym celem jest wskazanie trendu na rynku kredytów hipotecznych i czynników wpływających na ich koszt. Zmiany pokazujemy w cyklu tygodniowym, choć w rzeczywistości, np. zmianę oprocentowania, kredytobiorcy odczuwają co kwartał.

W minionym tygodniu za wspomniane niekorzystne zmiany winą obarczyć trzeba głównie słabnącego złotego. Polska waluta straciła w stosunku do franka i euro odpowiednio 8 i 11 groszy. W przypadku kredytu w euro wzrost kursu spłaty został częściowo zniwelowany przez spadek rynkowej stopy LIBOR, podczas gdy stopa dla franka pozostaje na praktycznie niezmienionym poziomie od końca marca.

Wzrost rat płaconych przez osoby zadłużone w rodzimej walucie to z kolei wynik nieprzerwanie od miesiąca rosnącej stawki WIBOR. Całkowicie odmiennie zachowuje się natomiast stopa LIBOR dla dolara, która znajduje się na nadzwyczaj niskim poziomie 0,85 proc. i nadal pozostaje w trendzie spadkowym. Przy wzroście kursu dolara tylko o 1 grosz, pociągnęła ona za sobą w dół raty kredytów w amerykańskiej walucie.

Zmiany najbardziej uderzyły w kieszenie osób zadłużonych we frankach, których miesięczne zobowiązanie urosło o ponad 25 zł. O przeszło 16 zł wzrosła rata kredytu w euro, a o prawie 7 zł kredytu złotowego. Jedynie nieliczni, którzy jako walutę swojego kredytu hipotecznego wybrali dolara, mogą być zadowoleni, ponieważ w ich portfelach pozostało dodatkowo ponad 11 zł.

 

KREDYTY HIPOTECZNE - TRENDY

Oprocentowanie*

Waluta

15-05-2009

Zmiana tygodniowa

Zmiana miesięczna

Zmiana półroczna

Zmiana roczna

PLN

5,50%

0,07%

0,29%

-2,26%

-1,91%

CHF

1,77%

0,00%

0,00%

-1,68%

-2,38%

EUR

2,80%

-0,06%

-0,15%

-2,96%

-3,60%

USD

2,57%

-0,11%

-0,25%

-1,39%

-1,87%

Rata

Waluta

15-05-2009

Zmiana tygodniowa

Zmiana miesięczna

Zmiana półroczna

Zmiana roczna

PLN

1 135,58 zł

8,77 zł

36,12 zł

-298,63 zł

-250,55 zł

CHF

965,79 zł

25,25 zł

41,03 zł

-36,82 zł

53,35 zł

EUR

1 005,87 zł

16,47 zł

20,59 zł

-187,47 zł

-148,40 zł

USD

991,77 zł

-11,37 zł

-23,68 zł

-74,16 zł

160,16 zł

Kurs spłaty

Waluta

15-05-2009

Zmiana tygodniowa

Zmiana miesięczna

Zmiana półroczna

Zmiana roczna

CHF

3,06 zł

0,08 zł

0,13 zł

0,51 zł

0,93 zł

EUR

4,59 zł

0,11 zł

0,18 zł

0,76 zł

1,13 zł

USD

3,37 zł

0,01 zł

0,03 zł

0,33 zł

1,13 zł

 

Sylwester Góreczny
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl