Kredytometr Comperii sierpień 2011: raty wszystkich kredytów hipotecznych w górę

2011-09-06 09:37:18

Sierpień mimo sprzyjającej aury, wakacyjnym nastrojom i wejściu w życie korzystnych zmian w prawie (np. ustawa "antyspredowa"), nie okazał się dobrym miesiącem dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych. W poprzednim miesiącu wzrosły raty wszystkich zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, a także kredytów zaciągniętych w rodzimym pieniądzu.

Czym jest Kredytometr Comperii?

Kredytometr Comperii informuje, jak w ciągu danego okresu zmieniała się wysokość rat kredytów hipotecznych. Nasze wyliczenia obejmują kredyty na kwotę 200 tys. zł, których okres spłaty wynosi 30 lat. Zobowiązania te zostały zaciągnięte w październiku 2008 roku w polskim złotym oraz trzech najważniejszych walutach obcych tj. franku szwajcarskim, euro i dolarze amerykańskim.
Rosną kursy walut
 
W mijającym miesiącu mieliśmy do czynienia ze znacznym osłabieniem polskiego złotego wobec głównych walut obcych. Praktycznie nieprzerwany wzrost awersji do ryzyka wobec krajów naszego regionu spowodował, że inwestorzy zagraniczni poszukiwali bardziej bezpiecznych aktywów w celu ulokowania swojego kapitału.
 
Kredytometr Comperii sierpień 2011
Sytuacja ta odbiła się na kursie franka szwajcarskiego, który w ciągu ostatniego miesiąca umocnił się wobec polskiego złotego o 14 groszy. Jest to o tyle istotne, że kurs ten od blisko 6 miesięcy znajduje się w trendzie wzrostowym, a jego cena ciągle rośnie. Pewną nadzieją dla kredytobiorców, którzy spłacają takie zobowiązanie mogą być zapowiedzi Narodowego Banku Szwajcarii dotyczące interwencji walutowych właśnie na CHF. Powinny one przynieść pozytywny efekt na kursie tej waluty w odniesieniu do PLN, ale szczegółowy rezultat tych operacji będzie widoczny dopiero w przyszłym miesiącu.
 
W sierpniu niemile zaskoczyło także euro. Jeszcze miesiąc temu za tą walutę trzeba było płacić 4,10 zł, a w końcówce sierpnia jego cena sięgnęła poziomu 4,28 zł. Daje to nam 18 groszy różnicy. Warto wspomnieć, że analizowane wartości to średnie kursy sprzedaży waluty w bankach. Należy jednak pamiętać, że na rynku funkcjonują podmioty, w których poziom ten może być jeszcze wyższy, a co za tym idzie bardziej obciążać portfele kredytobiorców.
 
Na tle omówionych walut amerykański dolar jawi się jako łaskawca, albowiem jego kurs wzrósł najmniej. Zmiana w odniesieniu do ostatniego miesiąca wyniosła 9 groszy. Sytuację taką można wytłumaczyć, podobnie jak w przypadku franka szwajcarskiego, niczym innym jak wycofywaniem się kapitału zagranicznego z naszego kraju, co przekłada się na osłabienie polskiego złotego.
 
LIBOR 3M CHF mocno w dół
 
W sierpniu największe emocje były związane ze stopami procentowymi w Szwajcarii. Po wcześniej zapowiedzianych interwencjach tamtejszy bank centralny obniżył główną stopę procentową do poziomu bliskiego zeru. Po tej operacji LIBOR 3M CHF obniżył się do wartości 0,1 pkt. proc. z poziomu 0,18 proc. To dość znaczący spadek, gdyż wcześniejszy poziom utrzymywał się praktycznie niezmiennie przez okres ostatnich 5 miesięcy. Wcześniejsza interwencja Szwajcarów najwyraźniej zadziała. Pozostaje tylko pytanie jak długo pozostanie on na tak niskim poziomie.

Kredytometr Comperii sierpień 2011

Jeżeli chodzi o pozostałe stopy procentowe to nie uległy one większym zmianom. Brak jakichkolwiek decyzji narodowych banków centralnych w Polsce, w strefie euro czy Stanach Zjednoczonych spowodował, że wartości tych stóp były kształtowane tylko i wyłącznie przez rynek. W sierpniu odnotowano spadek LIBOR 3M EUR o 0,08 pkt. proc. względem poprzedniego miesiąca do poziomu 1,48 proc., a także wzrost LIBOR 3M USD o 0,07 pkt. proc. do poziomu 0,32 proc. oraz WIBOR-u 3M o 0,02 pkt. proc. do poziomu 4,72 proc.

Na szczególną uwagę zasługuje stabilne zachowanie polskiego WIBOR-u, który kolejny miesiąc z rzędu zawierał się w przedziale 4,69-4,72 proc. Zachowanie takie można wytłumaczyć w miarę stabilną sytuacją gospodarczą w naszym kraju oraz brakiem presji inflacyjnej, która wpływałaby na decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Przypomnijmy, że niskie stopy procentowe wpływają na wysokość płaconych rat kredytów hipotecznych. Także im dłużej znajdują się one na niskich poziomach tym dłużej kredytobiorcy będą mieć niższe obciążenie swoich portfeli.
 
Wszystkie raty w górę
 
Raty wszystkich analizowanych kredytów wzrosły. Jest to o tyle ciekawe, że w przypadku euro i franka szwajcarskiego stało się tak, pomimo spadającego oprocentowania takich zobowiązań. Szczególnie duży spadek dotyczy CHF, ale był on ściśle uzależniony od interwencji tamtejszego banku centralnego. W przypadku dolara amerykańskiego i polskiego złotego oprocentowanie nieznacznie wzrosło, co w sposób oczywisty przełożyło się na wysokość rat.

Kredytometr Comperii sierpień 2011

Najbardziej zadowoleni mogą być posiadacze kredytów złotowych. Ich rata w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła symbolicznie o 2,50 zł. Powodów do radości nie mogą mieć posiadacze kredytów walutowych denominowanych w euro i dolarze amerykańskim. W ich przypadku wysokość płaconych rat wzrosła o ponad 30 złotych.

Na szczególną uwagę zasługują kredytobiorcy zadłużeni we franku szwajcarskim, ponieważ kolejny miesiąc z rzędu wzrosło ich miesięczne obciążenie. W sierpniu rata, jaką przyszło im uiszczać wyniosła 1125 zł i była wyższa o blisko 16 zł od tej sprzed miesiąca i prawie o 158 zł od płaconej jeszcze rok temu.
Jacek Kasperczyk
Analityk Comperia.pl

 

 

Ekspert Comperia.pl