Jesteś zainteresowany kredytem hipotecznym w walucie? Spiesz się! Od stycznia będzie trudniej.

2011-12-12 12:30:43

Kredyty hipoteczne należą do dość specyficznej grupy produktów bankowych. Z jednej strony są zaliczane do produktów obarczonych najniższym rodzajem ryzyka (w końcu zabezpieczenie stanowi wpis do hipoteki kredytowanej nieruchomości), a z drugiej- aby otrzymać takie zobowiązania, trzeba spełnić bardzo wiele formalnych wymagań. Niestety, mamy złą informację dla potencjalnych kredytobiorców- już od stycznia 2012r. będzie jeszcze trudniej uzyskać kredyt mieszkaniowy denominowany w walucie obcej.

Jak wynika z raportu AMRON-SARFiN pokazującego sytuację na polskim rynku kredytów hipotecznych w 3 kw.2011r., praktycznie co piąty kredyt mieszkaniowy został udzielony w walucie innej niż polski złoty. Posługując się liczbami- kredyty zaciągnięte w euro stanowiły 11,8 proc., a wyrażone we franku szwajcarskim 9,8 proc. wszystkich nowoudzielonych zobowiązań. Widać zatem, że stanowią one dość istotną pozycję wśród preferencji osób zainteresowanych tego typu produktami.

Niestety od stycznia będzie trudniej uzyskać takie zobowiązanie. Wszystko za sprawą nowelizacji Rekomendacji S, której zapisy spowodują znaczące zmiany w sposobie obliczania zdolności kredytowej osób zainteresowanych zaciągnięciem kredytu hipotecznego wyrażonego w walucie obcej.

Po pierwsze- do 25 lat ulegnie skróceniu okres, jaki jest brany pod uwagę podczas wyliczania zdolności kredytowej potencjalnego klienta i to pomimo że dane zobowiązanie będzie zaciągane dajmy na to na 30 lat. Mówiąc wprost oznacza to, że klient musi udowodnić bankowi, że będzie w stanie spłacić swój kredyt w ciągu 25 lat, bez względu na faktyczny okres, na jaki został on zaciągnięty.

Skrócenie okresu, jaki banki uwzględniają podczas wyliczania zdolności kredytowej spowoduje jej drastyczny spadek. Stanie się tak dlatego, że krótszy okres to wyższa rata, wyższa rata to większe obciążenie budżetu domowego, a to automatycznie wpływa na zdolność kredytową potencjalnego klienta.

Zobaczmy, jak zmieni się zdolność kredytowa osoby chcącej zaciągnąć kredyt walutowy, zarabiającej netto odpowiednio 2, 3 i 5 tys. złotych poprzez skrócenie okresu kredytowego do 25 lat.

 

Zmiany zdolności kredytowej a wysokość zarobków, 1 osobowe gosp. domowe, brak innych zobowiązań
 
Zdolność kredytowa w tys. PLN
 
Wynagrodzenie netto w PLN
Obecnie
Po zmianach Rekomendacji S
Różnica
2000
130 919
124 512
6 407
3000
196 379
186 868
9 611
5000
327 298
311 280
16 018
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

 

 

Widać doskonale, że po wejściu w życie nowelizacji Rekomendacji S wysokość zobowiązań możliwych do uzyskania będą dużo niższa niż obecnie. Na przykład, osoba z dochodem netto na poziomie 5 tys. złotych jeszcze dziś mogłaby zaciągnąć kredyt walutowy w wysokości niemal 330 tys. złotych, a po pierwszym stycznia 2012 roku ta kwota będzie o ponad 16 tys. złotych mniejsza.

Kolejna sprawa to zmiana wysokości kwoty, jaką może stanowić suma wszystkich obciążeń płaconych przez kredytobiorcę w odniesieniu do osiąganego przez niego wynagrodzenia. Od stycznia, w przypadku kredytów walutowych, wartość ta będzie mogła maksymalnie wynosić 42 proc. otrzymywanego świadczenia. Dodatkowo, banki będą brały pod uwagę spadki wysokości pobieranych świadczeń w przypadku, gdy dany kredytobiorca przejdzie na emeryturę w okresie trwania spłaty kredytu.

Wszystkie te wymienione powyżej zapisy spowodują, że o kredyt hipoteczny denominowany w walucie obcej będzie zdecydowanie trudniej niż obecnie. Inną sprawą jest to, że już dziś część instytucji ogranicza dostępność tego typu produktów. Dobrym tego przykładem jest chociażby praktycznie całkowite zawieszenie udzielenia kredytów walutowych we franku szwajcarskim. Trudno prognozować, jak sytuacja będzie wyglądała w przypadku euro, jeśli problemy fiskalne zachodniej Europy nie zostaną rozwiązane. Być może dostępność tego typu pożyczek również zostanie zawieszona. Dlatego też wszyscy zainteresowani zobowiązaniami w walucie powinni zdecydowanie się pospieszyć.

Poniżej przedstawiono banki, w których możemy liczyć na najlepsze warunki kredytowe dotyczące zobowiązań we wspólnej walucie. Wartość nieruchomości 400 tys. PLN, kwota kredytu 320 tys. PLN, okres kredytowania 30 lat, raty równe.

 

 

TOP5 kredytów mieszkaniowych w euro
Nazwa banku
Nazwa oferty
Prowizja
RRSO
Wysokość raty
Credit Agricole
Kredyt hipoteczny oferta promocyjna
0%
3,13%
1 352,59 PLN
Raiffeisen Bank
Kredyt hipoteczny oferta promocyjna
0%
3,59%
1 439,76 PLN
Kredyt Bank
Kredyt hipoteczny oferta promocyjna
0%
3,66%
1 452,50 PLN
Nordea Bank
Kredyt hipoteczny oferta promocyjna
3%
3,92%
1 456,18 PLN
Polbank EFG
Elastyczny kredyt domowy
oferta promocyjna
0%
4,10%
1 418,13 PLN
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

 

Najlepszą ofertę znajdziemy w banku Credit Agricole. Dla naszego modelowego kredytu wysokość raty niewiele przekracza 1350 złotych. Warte uwagi są również kredyty oferowane przez Raiffeisen Bank Polska, Kredyt Bank i Nordea Bank. W ich przypadku oprocentowanie, wyrażone roczną rzeczywista stopą oprocentowania (RRSO), przyjmuje wartości poniżej 4 proc., co, w odniesieniu do kredytów złotowych, jest atrakcyjną ofertą. Trzeba jednak pamiętać, że kredyty walutowe wiążą się nierozłącznie z ryzykiem kursowym, które w znaczny sposób wpływa na kształtowanie się wysokości płaconych rat kredytowych. Dlatego przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu, każdy klient powinien się dobrze zastanowić.


Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl