Pomoc w wyborze kredytu hipotecznego

2012-10-31 16:08:24

Znalezienie dobrego kredytu hipotecznego nie jest prostym zadaniem. Przy wyborze należy uwzględnić wiele czynników, ponieważ ukryte opłaty mogą być wszędzie. Comperia.pl podpowiada, ma które parametry warto zwrócić największą uwagę, a które możemy pominąć w swoich analizach.

Kredyty hipoteczne są produktem, który bardzo trudno „sprowadzić do wspólnego mianownika” i w prosty sposób porównać. Wynika to głównie z tego, że o kosztach takiego zobowiązania w dużej mierze decydują negocjacje z bankiem.

Banki do każdego klienta podchodzą indywidualnie. Warunki kredytu ustalane są w zależności od zdolności kredytowej, historii kredytowej i rodzaju zatrudnienia konkretnej osoby. Jest jednak kilka czynników, które można i warto porównać przed wyborem konkretnej oferty.


Rata
Główny i najważniejszy parametr, na podstawie którego można porównać ze sobą poszczególne produkty kredytowe. Zostaje wyliczona przez kalkulator kredytowy dla konkretnych parametrów kredytu. Jej wartość mówi nam, ile miesięcznie trzeba będzie wpłacać do banku tytułem spłaty zadłużenia.

Warto pamiętać, że wysokość raty nie jest niezmienna nawet w przypadku rat równych.


RRSO
RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, która jest odzwierciedleniem nie tylko kosztów i odsetek pożyczanych środków, ale także wartości pieniądza w okresie kredytu.
Wbrew powszechnej opinii nie jest to "oprocentowanie kredytu z uwzględnieniem wszystkich kosztów, opłat i prowizji pobieranych przy jego udzieleniu". RRSO nie uwzględnia chociażby ubezpieczenia kredytu, które obecnie w wielu bankach jest obligatoryjne.

Parametr ten jest przydatny do tego, aby kredytobiorca dowiedział się, czy bank dolicza do kredytu jakiekolwiek opłaty i prowizje: im większa rozbieżność między oprocentowaniem nominalnym a RRSO, tym dodatkowe koszty są większe.


Marża
To składowa oprocentowania kredytu hipotecznego. Marża jest stała w całym okresie kredytowania i stanowi zarobek banku. Zostaje ustalona przez bank dla konkretnego klienta na podstawie kilku kryteriów, m.in. kwoty kredytu i wskaźnika LTV.

Przy wyborze oferty warto dopilnować, by marża, jako stały element raty kredytowej, była jak najniższa. Konkurencja między bankami w zakresie oferowanej marży jest dość silna, więc warto poświęcić czas, by znaleźć naprawdę korzystne oferty.

Należy dokładnie przeanalizować umowę kredytową, ponieważ banki coraz częściej kuszą promocjami, w ramach których marże są niskie jedynie w początkowej fazie spłaty. W umowie znajduje się natomiast zapis, który skutkuje podwyższeniem marży w kolejnych latach spłaty zobowiązania.


Okres kredytowania
Im dłuższy okres kredytowania, tym więcej odsetek od kredytu spłaca klient i tym większy jest zarobek banku. Ale z drugiej strony - tym mniejsze miesięczne obciążenie dla budżetu kredytobiorcy.

Wybór dłuższego okresu kredytowania (ale nie dłuższego niż 25 lat) zwiększa zdolność kredytową, ponieważ do jej obliczania analitycy bankowi biorą niższą ratę.


Rodzaj rat
Kredyt hipoteczny można spłacać w ratach równych lub malejących. Raty równe oznaczają, że płatność klienta na rzecz banku zależy od wysokości rynkowej stopy bazowej - z reguły wskaźnika WIBOR. Na ogół taka rata jest niska, gdyż harmonogram spłat zakłada wolniejsze spłacanie części kapitałowej. Przy takim rozwiązaniu część odsetkowa jest znacznie większa.

Wybór rat malejących spowoduje, że początkowe płatności kredytobiorcy są większe niż końcowe. Harmonogram spłaty przewiduje, że kolejna rata powinna być niższa od tej poprzedniej, jednakże wzrost stopy rynkowej, na której oparty jest kredyt, może sprawić, że tak nie będzie.

W przypadku rat malejących kredytobiorca szybciej spłaca swoje zadłużenie. Odsetki od wieloletniej pożyczki w takim ujęciu są o wiele niższe.


Waluta
Ten parametr ma coraz mniejsze znaczenie, ponieważ obecnie tylko kilka banków oferuje kredyty walutowe.

Warto tylko dodać, że ekonomiści i specjaliści od finansów zalecają zaciąganie kredytu hipotecznego w walucie, w jakiej uzyskuje się dochody. Wówczas nie występuje dodatkowe ryzyko kursowe - na którym można zyskać lub stracić.


Prowizja
To jednorazowa opłata, jaką bank pobiera od kredytobiorcy za sam fakt udzielenia mu kredytu. Wraz z ubezpieczeniem niskiego wkładu, polisą ubezpieczeniową oraz opłatą za wycenę nieruchomości stanowi o całkowitych kosztach przyznania kredytu.

Na ogół prowizja jest niższa w ofertach promocyjnych (nawet 0 proc.), jednak warunkiem skorzystania z promocji jest zakup innych produktów banku. Zanim się na to zdecydujemy, należy policzyć, czy koszty związane z dodatkowymi produktami nie będą wyższe niż prowizja przy ofercie standardowej.


Ubezpieczenie
Często warunkiem udzielenia kredytu jest objęcie zobowiązania umową ubezpieczeniową, w której ubezpieczonym jest bank. Wartość składki ubezpieczeniowej bywa podawana w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym.

W przypadku kredytów hipotecznych na ogół wymagane są: ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie od utraty pracy. Wszystkie te polisy tak naprawdę chronią bank – obniżają bowiem ryzyko niewypłacalności klienta.

Marta Ośko
Comperia.pl


Marta Ośko

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam