Jak ubiegać się o dofinansowanie w programie Mieszkanie dla Młodych?

2014-04-09 13:37:00

Program Mieszkanie dla Młodych działa od 3 miesięcy. Już przyjętych zostało dobrych kilka tysięcy wniosków o dofinansowanie wkładu własnego. Dla tych, którzy dopiero przymierzają się do skorzystania z finansowego wsparcia Skarbu Państwa, Comperia.pl przygotowała przewodnik - co trzeba załatwić, aby cieszyć się dofinansowaniem?

Absolutną podstawą jest wniosek o dofinansowanie wkładu własnego, który składa się wraz z wnioskiem kredytowym w banku (albo kilku bankach - w celu zwiększenia szans na kredyt i możliwości wyboru najlepszej oferty). Do najważniejszych informacji, które trzeba zawrzeć we wniosku o dofinansowanie, należy m.in. data oczekiwanej wypłaty finansowego wsparcia. Winna być ona taka sama we wszystkich złożonych wnioskach.

Wniosek to oczywiście dopiero początek. Kilka spraw trzeba jeszcze bankowi na piśmie oświadczyć i zaświadczyć. Chodzi m.in. o oświadczenie o spełnieniu warunku (na dzień złożenia wniosku i dzień nabycia kredytowanej nieruchomości) o nieposiadaniu na własność, aktualnie ani nigdy w przeszłości, budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. W tym samym dokumencie wnioskodawca oświadcza także, że nie jest i nie był współwłaścicielem mieszkania, jeśli w wyniku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny, oraz iż nie przysługuje i nigdy nie przysługiwało mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Kolejnym dokumentem, który trzeba przedłożyć wraz z wnioskiem o kredyt i dofinansowanie, jest oświadczenie o tym, iż nabywane w MdM mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy. Ponadto, konieczne jest także przedstawienie oświadczenia dewelopera (lub innej osoby, która wybudowała lokal mieszkalny w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czyli np. spółdzielni) o tym, iż mieszkanie zostaje po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę. Jeśli deweloper wynajmuje mieszkanie nabywcy przed przeniesieniem na niego prawa własności, także musi to poświadczyć odpowiednim dokumentem.

To jeszcze nie koniec „papierologii”. Osoba starająca się o dofinansowanie, jeśli w momencie załatwiania formalności jest najemcą lokalu mieszkalnego, musi zobowiązać się na piśmie do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu najpóźniej do 6 miesięcy od momentu nabycia własnego mieszkania na kredyt z MdM. Podobny warunek dotyczy osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej - konieczne jest zobowiązanie się do zrzeczenia się tego prawa i opróżnienia lokalu.

Dodatkowo, w celu zweryfikowania powierzchni użytkowej lokalu, bank będzie potrzebował również umowy nabycia mieszkania, a jeśli ta jeszcze nie została ona zawarta - umowy deweloperskiej lub choćby prospektu informacyjnego danego przedsięwzięcia deweloperskiego. Jeżeli wnioskodawcy będzie przysługiwało wyższe dofinansowanie (oraz wyższy limit powierzchni mieszkania) z tytułu posiadania dzieci - niezbędne będzie dostarczenie odpisów ich aktów urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego.

To najbardziej podstawowe dokumenty związane z programem Mieszkanie dla Młodych. W przypadku nietypowych czy bardziej skomplikowanych przypadków, bank może zażądać kolejnych. To on bowiem jest odpowiedzialny za analizę wniosku o dofinansowanie i sprawdzenie jego zgodności ze stanem faktycznym i ustawą. Ma na to 60 dni, najpóźniej po tylu dniach wniosek przekazywany jest do Banku Gospodarstwa Krajowego. Uruchomienie dofinansowania to raczej formalność, choć wniosek może zostać odrzucony np. jeśli wnioskodawca w międzyczasie stał się właścicielem innej nieruchomości mieszkalnej albo gdy w danym roku przekroczona została już maksymalna kwota dofinansowania z BGK (w 2014 r. 600 mln zł, w 2015 r. 715 mln zł).

Oczywiście równolegle z analizą wniosku o dofinansowanie toczy się standardowa procedura kredytowa banku - badanie zdolności kredytowej, jakości zabezpieczeń itp.

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam