Jak policzyć koszty kredytu hipotecznego

2008-02-08 00:00:00

Na całkowity koszt kredytu hipotecznego składają się koszty wstępne, suma odsetek oraz koszty dodatkowych zabezpieczeń. Comperia podpowiada jak je policzyć.

Koszty wstępne
Pierwszą opłatą w tej grupie jest prowizja za udzielenie kredytu. Niektóre banki zrezygnowały z jej pobierania, w innych instytucjach brak prowizji związany może być z okresową promocją. Zwykle, kiedy bank udziela kredytu w kwocie powyżej 80 proc. wartości nieruchomości, dodatkowym kosztem będzie ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Składka takiego ubezpieczenia zwykle pobierana jest za określony okres, np. 5 lat. Po tym czasie naliczana jest ponownie, o ile kredytobiorca nie spłacił kredytu do wymaganego poziomu. Dodatkowo bank może wymagać cesji z różnego typu, często kosztownych ubezpieczeń, na przykład na wypadek utraty pracy, spadku wartości kredytowanej nieruchomości czy na wypadek śmierci. Klient poniesie też koszty wyceny nieruchomości, którą bank może, ale nie musi wykonać na własny koszt. Suma wymienionych elementów daje koszt wstępny przyznania kredytu. Część banków pozwala na ich skredytowanie. Jednak w większości przypadków trzeba wyłożyć własną gotówkę.

Koszty odsetkowe
Znając kwotę kredytu, okres kredytowania, oprocentowanie oraz wysokość spreadu w przypadku kredytów w walucie (spread to różnica między kursem kupna i sprzedaży waluty w banku), można policzyć koszt odsetkowy. Dla rzetelności porównania ofert warto założyć, że opłaty związane z przyznaniem kredytu są do niego doliczane (niezależnie od tego czy faktycznie tak się dzieje). Od tak uzyskanej kwoty kredytu należy przygotować harmonogram spłat, z którego będzie wynikać, ile odsetek zostanie naliczonych.

Koszty dodatkowych zabezpieczeń
Do sumy odsetek, wyliczonej zgodnie z powyższym algorytmem, należy dodać wszelkie inne opłaty, które może pobierać bank w trakcie spłaty kredytu. Chodzi tu przede wszystkim o ubezpieczenie przejściowe (pobierane do momentu uzyskania wpisu hipoteki w księdze wieczystej). Stawki w tym przypadku są na rynku bardzo podobne, czas ich opłacania zależy z kolei od tempa prac sądu wieczysto-księgowego, w którym zostanie złożony wniosek o wpisanie hipoteki.

Dodatkowy koszt może również stanowić obsługa wymaganej przez kredytodawcę polisy na życie. Bank może żądać takiego zabezpieczenia, niezależnie od tego czy kredytobiorca go faktycznie potrzebuje.

Całkowity koszt kredytu
Żeby precyzyjnie obliczyć całkowity koszt kredytu, należy do kosztów przyznania kredytu dodać odsetki związane z jego obsługą (z uwzględnieniem spreadu w przypadku kredytu walutowego – spread musi zostać skalkulowany na podstawie raty kredytowej zawierającej kapitał i odsetki) oraz koszt dodatkowych zabezpieczeń wymaganych przez bank. Następnie należy zestawić kilka najatrakcyjniejszych ofert. Przy każdej z nich warto zwrócić uwagę na koszty, które mogą pojawić się w przyszłości, a więc na to, czy bank pobiera i w jakiej wysokości prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu i jego przewalutowanie. Przy ofertach podobnych cenowo te elementy mogą zaważyć na wyborze konkretnego banku.

Nie można zapomnieć również o negocjacjach z wybranymi instytucjami. Jeden bank może okazać się bowiem bardziej elastyczny i w efekcie przebić ofertę konkurencji.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl