28.07.2009

Instrumenty bazowe

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Opcje wystawiane są na konkretne instrumenty bazowe. To od ich zachowania, wzajemnych zależności, wzrostów lub spadków zależeć będzie zysk z produktu strukturyzowanego.

Struktura może być oparta na opcji z jednym lub kilkoma, kilkunastoma, a nawet kilkudziesięcioma instrumentami bazowymi (tzw. koszyki).

Instrument bazowy może być związany z rynkiem akcji. Mogą to być akcje lub koszyki akcji, indeksy lub koszyki indeksów giełdowych (sektorowe, regionalne, globalne), fundusze inwestycyjne i koszyki funduszy inwestycyjnych (w tym fundusze hedge – niedostępne dla inwestorów detalicznych). W przypadku rynku surowców często wykorzystywanymi instrumentami bazowymi są surowce energetyczne (ropa naftowa, benzyna, gaz, energia elektryczna (a dokładnie kontrakty terminowe na te towary), metale (miedź, cynk, nikiel, aluminium, ołów), metale szlachetne (złoto, srebro, platyna), surowce rolne i spożywcze (pszenica, kukurydza, soja, kawa, cukier, bawełna, olej sojowy itp.).

Produkt strukturyzowany może być też oparty o rynek walutowy (waluty i koszyki walut), stopy procentowe, inflację, a także instrumenty zarejestrowane i notowane przez emitenta produktów strukturyzowanych, np. indeks spółek działających w sektorze energii odnawialnej.

Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (28.07.2009).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2784 artykuły -

zobacz inne artykuły tego autora