Informacje o BOŚ banku

Informacje archiwalne
2016-03-31 13:51:36

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ Bank) rozpoczął działalność 1991 roku. Specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć służących ochronie środowiska. Ale to nie jedyny obszar jego działalności.

Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna - bank komercyjny z siedzibą w Warszawie. Rozpoczął działalność w 1991 r. Specjalizuje się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz ochrony środowiska. W ciągu 22 lat działalności przeznaczył 11 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła 38,7 mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (56,62% ogólnej liczby głosów). Oferta BOŚ S.A. skierowana jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.

BOŚ S.A. prowadzi też szereg projektów w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2009 r. w Banku realizowany jest program „BOŚ bankiem przyjaznym klimatowi”, którego celem jest kompensacja wpływu instytucji na środowisko. Bank włącza się także w organizowanie konkursów, seminariów i warsztatów poświęconych sprawom ekologii. Bank jest laureatem nagród i wyróżnień m.in. w konkursach: „Lider Polskiej Ekologii” i „Panteon Polskiej Ekologii”. W 2011 r. Bank uzyskał certyfikat "Zielonego Biura".

Fundacja Banku Ochrony Środowiska

W grudniu 2009 r. z inicjatywy Zarządu Banku powstała Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Jest ona uzupełnieniem działań BOŚ S.A. w ramach relacji ze społecznościami lokalnymi. Od samego początku Fundacja prowadzi projekty edukacyjne promujące zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i ekologię, które angażują ponad 200 tys. polskich dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców. Fundacja organizuje także wolontariat finansując projekty pracowników-wolontariuszy Grupy, którzy pracują na rzecz lokalnych stowarzyszeń, fundacji oraz szkół.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

W skład Grupy Kapitałowej Banku wchodzi Dom Maklerski BOŚ S.A. Jest to jedna z najważniejszych instytucji doradczych związana z branża maklerską i lider rynku kontraktów terminowych, nagradzany przez Prezesa GPW za największą aktywność na tym rynku. Jedno z najdłużej działających biur maklerskich w Polsce, które od lat plasuje się w czołówce rankingu najlepszych domów maklerskich (I miejsce wg „Forbes” na podstawie badań SII, 2011). Bossa.pl, platforma inwestycyjna DM BOŚ S.A., to jeden z najbardziej rozbudowanych serwisów o tematyce giełdowej, wielokrotnie doceniany przez inwestorów za szybkość, funkcjonalność oraz bogatą część edukacyjną. W listopadzie 2009 r., DM BOŚ jako pierwszy bankowy dom maklerski na polskim rynku uruchomił platformę BossaFX do obsługi transakcji na rynku forex. W 2010 r. wprowadził także innowacyjne narzędzie bossaAPI umożliwiające komunikację zewnętrznego oprogramowania inwestora z serwisem transakcyjnym bossa.pl.

BOŚ Eko Profit S.A.

BOŚ Eko Profit S.A. jest spółką inwestycyjną, która uzupełnia ofertę Grupy BOŚ S.A. o inwestycje w czyste technologie, ochronę środowiska, a zwłaszcza w odnawialne źródła energii. Strategia firmy dopuszcza inwestycje w istniejące przedsiębiorstwa, jak i w nowe projekty. W zależności od oceny projektu, jego rodzaju oraz celu inwestycyjnego pełni funkcje: bezpośredniego inwestora, pośrednika finansowego i doradcy w procesie uzyskiwania kredytu, a także generalnego realizatora inwestycji. Spółka oferuje także usługi z zakresu doradztwa biznesowego, w tym strukturyzowanie projektów pod kątem pozyskania finansowania dłużnego oraz przygotowywania biznes-planów oraz pomoc w całym procesie inwestycyjnym.

 
Kliknij i zobacz wszystkie wizytówki banków>>

 

Ekspert Comperia.pl