Słownik finansowy: F
Dostępne hasła

FOREX - słownik finansowy

FOREX

Foreign Exchange (FOREX) to nieregulowany międzynarodowy rynek walutowy. Obroty codziennie sięgają na nim rzędu kilku bilionów dolarów. Forex jest rynkiem typu OTC (Over The Counter). Oznacza to, iż jest rynkiem zdecentralizowanym - nie ma więc jednego miejsca w którym odbywają się wszystkie operacje. Handlu walutami dokonuje się przez Internet. Brak jest także globalnej jednostki nadzorującej działanie rynku FOREX - nadzór jest sprawowany lokalnie, np. w Polsce rolę tę spełnia Komisja Nadzoru Finansowego.

Kto korzysta z FOREX?

Kiedyś transakcji na rynku FOREX dokonywały tylko jedynie podmioty gospodarcze (m.in. banki inwestycyjne, firmy, korporacje). Obecnie na rynku FOREX walutami handlować mogą także inwestorzy indywidualni.

Które waluty cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów na FOREX?
Do grona walut, którymi najczęściej handluje się na rynku FOREX należą m.in. dolar amerykański, euro, jedn japoński, brytyjski funt szterling czy frank szwajcarski.

Zalety i wady rynku FOREX

Handel na rynku FOREX jest związany z bardzo wysokim ryzykiem. Dlatego inwestorzy powinni na początku swojej przygody z FOREX posiąść naprawdę sporą wiedzę o specyfice tego rynku. Jedną z podstaw rynku FOREX jest tzw. dźwignia finansowa. To iloraz wysokości zawartej transakcji do wysokości wpłaconego depozytu zabezpieczającego. Dźwignia na poziomie 100:1 oznacza, że transakcja na wartość 100 tys. dolarów jest zabezpieczona depozytem w wysokości 1 tys. dolarów. Zmiana ceny kupionego instrumentu o zaledwie 1 proc. może zatem albo podwoić środki inwestora, albo pozbawić go ich zupełnie. Zatem szczęście i wiedza może pozwolić także na zrealizowanie bardzo wysokich zysków. Wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej jest nazywane lewarowaniem.

Na rynku FOREX walutami handluje się na całym świecie - jest to w tym sensie „wadą”, iż właściwie uniemożliwia pełne poznanie wszystkich danych. Zaletą - iż jest otwarty we wszystkie dni powszednie, od poniedziałku do piątku bez przerwy (od 23 w niedzielę do 22 w piątek - kwestia stref czasowych).