Informacje o banku Pekao SA

Informacje archiwalne
2013-01-04 11:44:02

Bank PEKAO SA, czyli Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna jest jednym z dwóch najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych baków w Polsce. Jego początki sięgają 1929 roku, kiedy to decyzją Ministerstwa Skarbu rozpoczął swoją działalność. Od początku miał to być bank stricte komercyjny, którego głównym celem były przyjmowanie i deponowanie oszczędności, finansowanie eksportu oraz importu, oferta kredytowa oraz obsługa transakcji międzynarodowych.

Co ciekawe pierwsze oddziały banku Pekao powstały za granicą: w Paryżu i Argentynie. Do końca II wojny światowej działalność banku skupiała się na obsłudze przede wszystkim transakcji transgranicznych. Po II wojnie światowej bank Pekao dalej specjalizował się w obsłudze transferów pieniężnych z zagranicy do Polski. Od końca lat 60-tych bank dynamiczniej rozwijał sieć placówek w kraju, przeważnie w dużych aglomeracjach.

Nowy rozdział w działalności banku Pekao rozpoczął się w roku 1989. Od tego czasu banku zaczął realizować zadania banku uniwersalnego świadczącego różne usługi dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Pekao od początku przemian na polskim rynku bankowym ze względu na swoją długą historię odgrywało znaczącą rolę. To w ramach jego grupy powstał pierwszy w Polsce Dom Maklerski, a sam bank był bardzo aktywny na rynku pieniężnym (handel obligacjami skarbowymi, bony skarbowe, rynek międzybankowy). Cały czas właścicielem banku był Skarb Państwa.

Dopiero w 1998 roku podjęto decyzję o prywatyzacji Pekao (wcześniejszej utworzono grupę kapitałową Pekao, w skład której wchodziły banki: Bank Depozytowo-Kredytowy SA w Lublinie, Pomorski Bank Kredytowy SA w Szczecinie i Powszechny Bank Gospodarczy SA w Łodzi). Pierwszym etapem był debiut akcji banku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Rok później strategicznym udziałowcem Pekao została włoska grupa UniCredito Italiano. W tym czasie bank zaczął realizować plan restrukturyzacji i szybkiego rozwoju. Bank miał co nadrabiać, ponieważ dopiero w 2002 roku pierwszy oddział został podłączony do systemu bankowości elektronicznej.
W tej chwili, po zakupie części banku BPH Pekao jest największym bankiem pod względem kapitalizacji rynkowej i walczy o miano największego banku pod względem kapitałów z bankiem PKO BP.


W tej chwili Pekao oferuje w bardzo licznej sieci oddziałów szereg produktów kredytowych oraz oszczędnościowych. Są to oferty skierowane do klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw dowolnej wielkości. Z uwagi na różnorodność spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Pekao oferta ta jest ciągle poszerzana. W skład wspomnianej grupy wchodzi Bank Pekao S.A. jako podmiot dominujący, 17 spółek zależnych i 8 spółek pośrednio zależnych. Wystarczy tutaj wymienić Centralny Dom Maklerski Pekao, Pekao Bank Hipoteczny S.A, Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Pomimo chwilowego odpuszczenia walki na polu bankowości elektronicznej jako ważnego kanału obsługi klientów (co wynikało zapewne z rozbudowanej sieci placówek i profilu klienta, który odwiedzał Pekao), bank coraz mocniej stawia na zdalne kanały dystrybucji i obsługi produktów bankowych. Oczywiście infolinia banku istnieje wiele lat, ale np. system obsługi internetowej dopiero w ostatnich miesiącach przeszedł gruntowną przebudowę.

Kliknij i zobacz wszystkie wizytówki banków>>

Ekspert Comperia.pl