Zwiększ płynność finansową swojej firmy, bez kredytu i bez czekania na wpływ należności od kontrahentów. Sprawdź, ile możesz zyskać dzięki usłudze finansowania faktur. Bezpłatnie porównaj najlepsze oferty faktoringu niepełnego (z regresem) na Comperia.pl.

Faktoring niepełny

Porównaj wszystkie oferty faktoringu w jednym miejscu

MikrofaktoringFaktoring pełnyFaktoring niepełnyFaktoring odwrotnyPrzychód poniżej 1 mln
Porównaj produkty
Znaleźliśmy dla Ciebie 10 ofert
Sortowanie:
ING Bank Śląski
Mikrofaktoring
Wypłata środków: 1 hZaliczka: do 100%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 90 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: 0.00%

Darmowa porada
SMEO
Faktoring niepełny
Wypłata środków: 0 hZaliczka: do 100%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 90 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: 0.09%

Darmowa porada
BOŚ
Faktoring z regresem
Wypłata środków: 24 hZaliczka: do 100%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 180 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: 0.10%

Darmowa porada
Alior Bank
Faktoring niepełny
Wypłata środków: 1 hZaliczka: do 90%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 150 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: 0.15%

Darmowa porada
Santander Bank Polska
Faktoring z regresem z maksymalnym limitem klienta
Wypłata środków: 1 hZaliczka: do 90%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 120 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: negocjowalna

Darmowa porada
Santander Bank Polska
Faktoring z regresem z ubezpieczeniem
Wypłata środków: 1 hZaliczka: do 100%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 180 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: negocjowalna

Darmowa porada
ING Commercial Finance
Faktoring z regresem
Wypłata środków: 12 hZaliczka: do 95%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 120 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: negocjowalna

Darmowa porada
Bank Millennium
Faktoring niepełny (firmy do 5 mln. obrotów)
Wypłata środków: 1 hZaliczka: do 90%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 120 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: negocjowalna

Darmowa porada
Bank Millennium
Faktoring niepełny (firmy powyżej 5 mln obrotów)
Wypłata środków: 1 hZaliczka: do 100%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 180 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: negocjowalna

Darmowa porada
Bank Millennium
MillenetLink Faktoring
Wypłata środków: 1 hZaliczka: do 100%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 180 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: negocjowalna

Darmowa porada

Legenda:Ocena danego banku na podstawie średniej ocen zebranej od naszych klientów

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy

Faktoring niepełny (z regresem)

Faktoring niepełny (in. niewłaściwy, z regresem) to usługa finansowania faktur bez przejęcia ryzyka przez firmę faktoringową (faktora).

Korzystając z faktoringu, na podstawie wcześniej zawartej umowy przedsiębiorca może przedstawić faktorowi do sfinansowania przysługującą mu wierzytelność (fakturę wystawioną swojemu kontrahentowi). Nawet, jeśli wystawił ją tego samego dnia.

Po potwierdzeniu rachunku firma faktoringowa wypłaci swojemu klientowi zaliczkę (zwykle 90-100% kwoty z faktury), a na zwrot pożyczonych pieniędzy poczeka do terminu zapadalności wymienionego fakturze.

Czym różni się faktoring niepełny od pełnego?

Jeśli do dnia wymagalności nie nastąpi wpływ należności od odbiorcy, na którego został wystawiony finansowany rachunek, przedsiębiorca (faktorant) będzie musiał pokryć należność wobec firmy faktoringowej z własnej kieszeni. Ta zasada odróżnia faktoring niepełny od pełnego.

Konsekwencją regresu jest przyjęcie na siebie obowiązku windykacji przeterminowanych faktur. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca otrzyma od swojego klienta zapłatę, zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych od faktora środków za fakturę.

Obowiązek dokonania spłaty zaliczki przez przedsiębiorcę borykającego się z nieterminowym kontrahentem nie następuje jednak w terminie zapadalności rachunku. Faktorzy zazwyczaj dają swoim klientom dodatkowy czas (np. 2 tygodnie) na uregulowanie należności. Za dodatkową opłatą można zdecydować się na jego przedłużenie, nawet o miesiąc.

Faktoring niepełny wiąże się z ryzykiem opóźnień w płatnościach i niewypłacalności kontrahentów. Jego zaletą jest jednak niższa cena w stosunku do faktoringu pełnego (bez regresu).

Kiedy korzystać z faktoringu niepełnego?

Wybierz tę formę finansowania wierzytelności, gdy:

  • współpracujesz ze stałymi odbiorcami, do których masz zaufanie i nie obawiasz się, że będą zalegać z płatnościami,
  • znasz sytuację pieniężną swoich kontrahentów i nie przewidujesz, by chwilowo utracili płynność finansową lub zbankrutowali,
  • pracujesz w danej branży od długiego czasu i znasz zwyczaje płatnicze typowe dla tego sektora gospodarki.

Zalety faktoringu z regresem

Dzięki faktoringowi niepełnemu zapewnisz swojej firmie szybki dostęp do pieniędzy, unikniesz zamrażania gotówki na fakturach oczekujących na zrealizowanie.

Zapłacisz za usługę niższą cenę niż ta, która obowiązuje w faktoringu bez regresu.

Łatwo potwierdzisz wypłacalność swoich klientów – faktor przeanalizuje ich sytuację ekonomiczną przed zawarciem z Tobą umowy faktoringowej.

Uwolnisz się od obowiązku monitorowania spłat od kontrahentów. Faktor będzie prowadził rozliczenia za Ciebie, informując Cię o ewentualnych opóźnieniach w płatnościach.

Jak księgować faktoring niewłaściwy?

Z uwagi na to, że ryzyko niewypłacalności dłużnika nie jest przenoszone na faktora, wierzytelność powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych faktoranta analogicznie do kredytu.

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości zaliczka pozyskana od firmy faktoringowej może zostać wpisana do ewidencji jako: Wn konto 13-0 Rachunek bieżący oraz Ma konto 24 Pozostałe rozrachunki.

Wyksięgowanie należności powinno nastąpić po uregulowaniu należności przez odbiorcę, gdy przedsiębiorca otrzyma informację o faktora o wpływie wierzytelności. Należy użyć do tego zapisów: Wn konto 24 Pozostałe rozrachunki oraz Ma konto 20 Rozrachunki z odbiorcami.

W przypadku przeterminowanych faktur przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić zaliczkę od faktora, z zwrot może zostać ujęty jako: Wn konto 24 Pozostałe rozrachunki oraz Ma konto 13-0 Rachunek bieżący.