Szczegóły oferty
Alior Bank
Alior Bank

Faktoring niepełny

Średnia ocena naszych klientów:
Forma faktoringu:
Faktoring niepłeny
Wymagany roczny przychód firmy:
Od 0 zł
Wymagany okres działania firmy:
1 rok
Minimalna liczba odbiorców:
4
Wypłata środków:
1 h
Termin płatności nieprzeterminowanych faktur:
150 dni
Zaliczka wypłacana firmie:
Do 90% wartości faktury
Prowizja operacyjna:
0.15%
Prowizja od przyznanego limitu:
Od 0,3%
Przejęcie ryzyka niewypłacalności:
NIE
Dodatkowe informacje:
Oferta skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców rozliczających się w PLN, prowadzących firmę na terenie Polski, którzy zakończyli przynajmniej jeden rok obrachunkowy obejmujący okres minimum 10 miesięcy
Bank wypłaca przedsiębiorcy środki w formie zaliczki w wysokości 90% wartości faktur brutto. Kolejne 10% wartości faktur brutto bank przekazuje przedsiębiorcy po uregulowaniu płatności za faktury przez kontrahenta. Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 150 dni (nominalnego termin płatności + okres tolerowanego opóźnienia)
Koszt prowizji operacyjnej wynosi od 0,15% do 1,50% min. 20 zł od kwoty faktury
Wypłata środków co 1 h w dni robocze od 8:00 do 16:00

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy