Szczegóły oferty
Alior Bank
Alior Bank

Faktoring niepełny

Średnia ocena naszych klientów:
Forma faktoringu:
Faktoring niepłeny
Wymagany roczny przychód firmy:
Od 0 zł
Wymagany okres działania firmy:
1 rok
Minimalna liczba odbiorców:
3
Wypłata środków:
1 h
Termin płatności nieprzeterminowanych faktur:
150 dni
Zaliczka wypłacana firmie:
Do 90% wartości faktury
Prowizja operacyjna:
0.15%
Prowizja od przyznanego limitu:
Od 0,5%
Przejęcie ryzyka niewypłacalności:
NIE
Dodatkowe informacje:
Produkt przeznaczony dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe lub takich, które przygotują pełne sprawozdania finansowe na potrzeby transakcji
Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 150 dni (90 dni nominalnego terminu płatności + 60 dni okresu tolerowanego opóźnienia)
Koszt prowizji operacyjnej wynosi od 0,15% do 1,50% min. 20 zł od kwoty faktury

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy