Czym różni się zaliczka od zadatku - sprawdź, jeśli kupujesz mieszkanie!

2010-04-30 14:22:06

Proces nabycia nieruchomości często wiąże się z podpisaniem umowy przedwstępnej i zapłatą zaliczki, ewentualnie zadatku – wiele osób uważa, że te dwa pojęcia oznaczają to samo… Nic bardziej mylnego! Zaliczka i zadatek tylko z pozoru mają taką samą funkcję, z prawnego punktu widzenia różnica jest bardzo istotna. Zobacz, co odróżnia zaliczkę od zadatku i świadomie chroń swoje pieniądze!

Umowa przedwstępna zakupu mieszkania to tylko przykład sytuacji, w której możesz mieć do czynienia z zadatkiem lub zaliczką. W obecnych realiach zlecenie wykonania właściwie każdej usługi, która wymaga dużego nakładu czasu i pracy, nie jest możliwe bez jednoczesnego uiszczenia częściowej kwoty zapłaty. Dopóki zlecone prace idą zgodnie z planem, zaś Ty nie chcesz zrezygnować z wykonania usługi, forma dokonania wstępnej zapłaty nie ma znaczenia. Schody zaczynają się w momencie, kiedy wykonawca nie dotrzyma warunków umowy lub Ty sam będziesz chciał się z niej wycofać. W takiej sytuacji kluczowym aspektem stanie się to, czy wstępna wpłata miała prawną formę zaliczki czy zadatku. Od tego będzie zależeć, czy otrzymasz swoje pieniądze z powrotem i w jakiej wysokości! Ma to szczególne znaczenie właśnie przy kupnie nieruchomości, gdyż w grę wchodzą naprawdę duże kwoty.
 
Zaliczka – część końcowej ceny za przedmiot umowy
Zasada działania zaliczki normowana jest przez ogólne przepisy kodeksu cywilnego dotyczące wykonywania umów wzajemnych. Zgodnie z zapisem w kodeksie, zaliczka może być traktowana wyłącznie jako kwota wpłacona na poczet przyszłych należności i po zrealizowaniu przedmiotu umowy zostaje wliczona w cenę usługi. W przypadku odstąpienia od umowy przez stronę, która pobrała zaliczkę, kwota zaliczki musi zostać zwrócona odbiorcy usługi. Z kolei jeżeli stroną rezygnującą z umowy jest osoba, która wpłaciła zaliczkę, osoba ta może zażądać zwrotu zaliczki. Konsekwencja niedotrzymania warunków umowy jest zatem prosta – kwota zaliczki wraca do zleceniodawcy.
 
Kupujesz mieszkanie? Sprawdź najlepsze kredyty hipoteczne!
 
Zadatek – zabezpieczenie wykonania umowy
Instytucja zadatku regulowana jest już przez szczegółowy zapis w kodeksie cywilnym i podobnie jak zaliczka, po wykonaniu umowy staje się częścią ceny, jednak spełnia jeszcze jedną dodatkową funkcję – zadatek jest przedmiotem zabezpieczenia umowy. Oznacza to, że zadatek chroni obie strony umowy przed niewywiązaniem się kontrahenta z wcześniejszych deklaracji. W jaki sposób? Jeżeli wykonawca zlecenia z własnej winy nie dotrzyma warunków umowy, druga strona może się z niej wycofać i domagać się zwrotu wpłaconego zadatku w podwójnej wysokości. Natomiast w odwrotnej sytuacji, kiedy to strona, która wpłaciła zadatek zrezygnuje z umowy, kwota zadatku zostaje zatrzymana przez stronę, która ją pobrała. Zadatek zostaje zwrócony w pierwotnej wysokości pod warunkiem, że rozwiązanie umowy wynika ze zgody obu stron.
 
Sam decyduj, czym są Twoje pieniądze
To, czy wpłata pieniężna będzie miała charakter zaliczki czy zadatku, zależy od wspólnej decyzji stron podpisujących umowę. Jeśli umowa nie będzie regulowała tej kwestii, przyjmuje się, że kwota wręczona kontrahentowi jest zaliczką. Dlatego jeżeli nie przewidujesz możliwości wycofania się z umowy, sam zadbaj o to, aby zapis w treści umowy określający formę wstępnej wpłaty, koniecznie zawierał stwierdzenie „zadatek”. Nie bój się negocjować i walczyć o swoje racje, przecież tu chodzi o bezpieczeństwo Twoich pieniędzy!
 
 
Co jest bardziej korzystne dla nabywcy nieruchomości? Zadatek czy zaliczka? Wyraź swoją opinię na naszym forum!
 
Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl