Czym różni się kredyt obrotowy w rachunku bieżącym od kredytu obrotowego w rachunku kredytowym ?

2013-08-12 16:09:30

Zastanawiasz się, czym jest kredyt obrotowy oraz czym różni się kredyt obrotowy w rachunku bieżącym od kredytu obrotowego w rachunku kredytowym? Sprawdź z Comperią!

Kredyt obrotowy to kredyt, którego przeznaczeniem jest finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Klienci detaliczni nie mają możliwości zaciągnięcia tego rodzaju kredytu, gdyż jest on dedykowany firmom. Z reguły jest uznawany za pożyczkę krótkoterminową, a więc taką, której okres spłaty nie przekracza 52 tygodni.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym polega na tym, że przedsiębiorstwo ustala z bankiem limit kredytowy w rachunku bankowym. Firma może więc w przypadku chwilowej utraty płynności dokonywać płatności do określonego limitu- w tym przypadku firma będzie miała ujemne saldo. Wpływy na konto w pierwszej kolejności służą spłacie ujemnego salda konta bankowego. W przypadku takiego kredytu banki pobierają prowizję za gotowość do udzielenia kredytu oraz naliczają odsetki od ujemnego salda.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, w odróżnieniu od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, jest rozwiązaniem jednorazowym. To znaczy, w przypadku chwilowych problemów z płynnością, osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zaciągnąć taki kredyt, podpisując pisemną umowę z bankiem. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym może być także kredytem odnawialnym.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym wiąże się także z koniecznością posiadania konta w banku. W przypadku kredytu obrotowego w rachunku kredytowym takiej konieczności nie ma.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam