Chcesz skorzystać z dopłat do kredytu? Przeczytaj!

2009-08-06 00:00:00

COMPERIA RADZI Od dzisiaj można składać wnioski o dopłaty do kredytów hipotecznych. Z nieoprocentowanej pożyczki mogą skorzystać osoby, które straciły pracę po 1 lipca 2008 roku. Comperia wskazuje, kto udziela wsparcia, gdzie i jak złożyć wniosek oraz jak korzystać z dopłat.

Procedura nie należy do wybitnie skomplikowanych. Na napisaniu wniosku i dołączeniu do niego kilku dokumentów właściwie kończą się formalności. Pozostaje tylko czekać na decyzję starosty o przyznaniu dopłaty do kredytu.

Sprawdź czy się kwalifikujesz
Ustawa powstała z myślą o kredytobiorcach, którzy stracili pracę po 1 lipca 2008 roku. Nie kwalifikują się osoby zwolnione dyscyplinarnie oraz ci, którzy sami wypowiedzieli umowę o pracę. Niezbędne jest posiadanie statusu bezrobotnego z przyznanym zasiłkiem. W przypadku małżeństw tylko jedno z małżonków może uzyskać dopłatę do wspólnego kredytu. Warunkiem jest wspólność majątkowa.

Uwaga! Nie warto zabierać się za składanie wniosku, jeśli jesteś właścicielem innego mieszkania bądź domu. W takim wypadku nie przysługują rządowe dopłaty. Nie możesz również posiadać innych spółdzielczych lokatorskich bądź własnościowych praw do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej. Pomoc nie przysługuje również osobom, które wynajmują dodatkowo mieszkanie lub dom.

Wypełnij wniosek
Jeśli spełniamy wyżej wymienione kryteria, następnym krokiem jest wypełnienie odpowiedniego wniosku oraz skompletowanie dokumentów. Wniosek o pożyczkę należy złożyć w urzędzie pracy, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany. Formularze dostępne są w urzędach pracy.

We wniosku należy podać szczegółowe dane osobowe i podstawowe informacje o spłacanym kredycie (m.in. nazwa i adres kredytodawcy, data i numer umowy kredytowej). Wniosek zawiera też oświadczenie o posiadanych nieruchomościach, okolicznościach utraty pracy, a także o ewentualnym objęciu wnioskodawcy ubezpieczeniem od ryzyka utraty pracy. 

Oprócz tego musimy dołączyć oświadczenie z banku o stanie naszego kredytu. Banki mają trzy dni na wydanie oświadczenia na wniosek kredytobiorcy. Dokument będzie zawierał parametry naszego kredytu (kwotę, walutę, numer umowy, rachunku itp.) oraz harmonogram spłat na najbliższych 12 miesięcy. Należy także powiadomić o wszystkich ubezpieczeniach od utraty pracy, dołączanych do kredytu. Dopłaty przysługują w takim wypadku dopiero po zakończeniu pobierania świadczeń z tytułu ubezpieczenia. W razie wątpliwości, wszystkich dodatkowych informacji udzielą nam powiatowe urzędy pracy.

Odbierz dopłaty i pilnuj formalności
Ostateczna decyzja o przyznaniu pożyczki należy do starosty. Na podstawie wniosku i parametrów kredytu ustala on, kto otrzyma rządowe wsparcie i w jakiej wysokości. Maksymalna wartość miesięcznej dopłaty do raty wynosi 1,2 tys. zł. W przypadku, gdy rata kredytu jest wyższa, różnicę musi zapłacić kredytobiorca. W trakcie przyjmowania dopłat kredytobiorca musi informować BGK o: wypowiedzeniu kredytu, zbyciu kredytowanej nieruchomości lub podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania. BGK jest informowany na bieżąco przez banki o stanie kredytów oraz powiatowe urzędy pracy o ewentualnej utracie statusu bezrobotnego. W każdym z wymienionych przypadków kredytobiorca traci prawo do dopłat.

Zwrot
Pomoc rządowa jest zwrotna. Jednak spłata następuje dopiero po dwóch latach od ostatniej dopłaty i może być rozłożona maksymalnie na 8 lat.

Jeśli zatailiśmy pewne informacje i dopłaty prawnie nam się nie należały, zwrot środków musi nastąpić już w ciągu 30 dni od otrzymania ostatniej dopłaty. Za zwłokę naliczane są ustawowe  odsetki. Ewentualną egzekucję z tytułu zwrotów pomocy prowadzi starosta. Może on także odroczyć termin płatności, rozłożyć spłatę na raty, a nawet umorzyć w części lub całości spłatę. Maksymalna kwota dopłat przez 12 miesięcy wynosi 14,4 tys. zł.

Tomasz Jaroszek
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam