Barometr Hipoteczny – styczeń 2009

2009-02-02 00:00:00

Styczeń 2009 roku upłynął pod znakiem osłabiania się złotego. W efekcie rosły koszty obsługi zadłużenia w walutach obcych, czego nie zdołał zrekompensować jednoczesny spadek rynkowych stóp procentowych. Oliwy do ognia dodaje fakt, że na polskim rynku kredytowym są banki, które nie obniżają oprocentowania kredytów hipotecznych swoim klientom.

Konstrukcja wskaźnika

Wskaźnik obejmuje wszystkie elementy oferty kredytowej składające się na koszt dla klienta, a więc:
- prowizję
- wszelkiego rodzaju ubezpieczenia (niskiego wkładu, na życie, inne wymagane przez bank)
- odsetki
- spread (w przypadku kredytów walutowych)
- wycenę nieruchomości

Wskaźnik odnosi się do kosztu kredytu w dniu jego publikacji. W przypadku kredytów walutowych wskaźnik uwzględnia miesięczną zmianę kursów walutowych oraz spread walutowy. Barometr Hipoteczny jest wyliczany zawsze dla kredytu tej samej wysokości (250 tys. zł) i dla tego samego okresu spłaty (30 lat). Wskaźnik pokazuje średni kosztu kredytu dla 10 najtańszych ofert bankowych.

Komentując zmiany barometru możemy wskazywać na przyczyny tego zjawiska (zmiana oprocentowania, kosztów przyznania, wysokości spreadu itd.). Historia publikacji wskaźnika czytelnie prezentuje procesy dokonujące się na rynku kredytów hipotecznych.
Wskaźnik przyjmuje wartości w punktach. Każdy 1 tys. zł kosztu to jeden punkt. Jeżeli np. całkowity koszt kredytu wynosi 300 tys. zł, wówczas wysokość wskaźnika wyniesie 300 pkt.

 

BAROMETR

Parametry:
Wysokość kredytu: 250 tys. zł
Wartość nieruchomości: 360 tys. zł
Okres spłaty: 30 lat
Raty równe
Przelicznik: 1 punkt = 1 tys. zł

 

 

 

09.08

10.08

11.08

12.08

1.09

CHF

463

675

437

526

595

PLN

634

655

677

648

606

EUR

590

789

591

604

637

USD

478

791

500

491

709

 

KOMENTARZ: Bartosz Michałek, Comperia.pl

Styczeń 2009 roku upłynął pod znakiem osłabiania się złotego. W efekcie rosły koszty obsługi zadłużenia w walutach obcych, czego nie zdołał zrekompensować jednoczesny spadek rynkowych stóp procentowych. Oliwy do ognia dodaje fakt, że na polskim rynku kredytowym są banki, które nie obniżają oprocentowania kredytów hipotecznych swoim klientom.

Fakt ten w połączeniu z wciąż z trwającą tendencją do wycofywania się z udzielania walutowych kredytów hipotecznych lub podwyższania ich ceny powoduje istotny wzrost wartości barometru w przypadku USD, EUR i CHF.
Szczególnie mocny skok wskaźnika zaobserwowaliśmy w przypadku kredytów dolarowych. Było to spowodowane istotnie mocniejszym osłabieniem złotego w stosunku do tej waluty – 15 proc. w skali miesiąca. Barometr w tym przypadku wzrósł o ponad 200 punktów! W stosunku do euro i franka szwajcarskiego nasza waluta straciła w tym samym czasie około 7 proc. Odpowiednie wzrosty barometru wyniosły 33 i 69 punktów.
 

Korzystnie w minionym miesiącu kształtowały się notowania barometru dla złotego. Z uwagi na brak wpływu kursu walutowego na jego wartość oraz spadający rynkowy WIBOR wskaźnik spadł o ponad 40 punktów. Kredytobiorcy spłacający kredyty w rodzimej walucie, o ile umowa z bankiem na to pozwala, już odczuli i będą odczuwali w kolejnych miesiącach obniżki kosztów obsługi rat kredytowych. Wiele bowiem wskazuje na to, że rok 2009 upłynie pod znakiem obniżania stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej

 

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam