Bankowe a rządowe wakacje kredytowe: porównaj, czy warto korzystać

2022-08-23 13:29:46

Wyjaśniamy, czym różnią się rządowe wakacje kredytowe od tych standardowych, oferowanych indywidualnie przez poszczególne banki i dlaczego te ustawowe opłacają się wszystkim, podczas gdy z tych „bankowych” warto korzystać tylko w ostatecznej sytuacji.

Wakacje kredytowe to usługa, którą banki oferują od dawna, jednak te opracowane przez rząd zostały udostępnione wszystkim konsumentom na preferencyjnych zasadach, wpisując się w prowadzoną od lat prosocjalną politykę rozdawnictwa.

Wakacje kredytowe nie sprawią, że raty znikną

Na wstępie warto podkreślić, że w żadnym wypadku (ani wakacji ustawowych, ani „bankowych”) zawieszenie nie oznacza anulowania obowiązku zapłaty bieżących rat. To jedynie odroczenie płatności w czasie, co pozwala chwilowo zdjąć ze swoich barków ciężar obsługi kredytu.

Mimo tego samego celu, odmienna formuła wakacji rządowych i standardowych sprawia, że jedne opłacają się kredytobiorcom bardziej, inne mniej. Główną różnicą w konstrukcji standardowych i rządowych wakacji kredytowych są koszty takiej operacji oraz sposób zawieszania rat.

RZĄDOWE WAKACJE KREDYTOWE

STANDARDOWE WAKACJE KREDYTOWE

Jednakowe zasady dla wszystkich

Zasady zależne od regulacji wewnętrznych w poszczególnych bankach

Zawiesisz całą ratę kapitałowo-odsetkową

Zawiesisz samą część kapitałową lub odsetkową raty, rzadziej: całą ratę kapitałowo-odsetkową (zależnie od banku)

Bez prowizji

Może zostać pobrana prowizja

W czasie zawieszenia nie są naliczane odsetki

W czasie zawieszenia bank nalicza odsetki, które zostaną doliczone do przyszłych rat

Odroczone raty automatycznie wydłużają okres kredytowania

Okres kredytowania pozostaje bez zmian, a odroczone raty automatycznie podnoszą wysokość przyszłych rat;

Opcja wydłużenia okresu kredytowania jest dostępna po zawarciu płatnego aneksu do umowy

Obejmują do 8 rat

Liczba rat możliwych do zawieszenia zależna od polityki wewnętrznej banku

Rządowe wakacje kredytowe: dlaczego są lepsze od bankowych?

W korzystniejszej dla kredytobiorców, rządowej formule wakacji można skorzystać z zawieszenia spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej, podczas gdy standardowe wakacje zazwyczaj opierają się na możliwości zawieszenia tylko kapitałowej lub odsetkowej części raty (a wybór rzadko leży po stronie klienta). Jedynie nieliczne banki umożliwiają zawieszenie całej raty.

Warto nadmienić, że w każdym przypadku, również wakacji rządowych, zawieszeniu nie ulega płatności ewentualnej składki ubezpieczeniowej (dotyczy to zarówno polisy mieszkaniowej jak i pozostałych polis: na życie, od utraty prawy itp.).

Podczas standardowego zawieszenia bank przez za każdy dzień nalicza odsetki, skutkiem czego rośnie całkowity koszt kredytu. Te dodatkowe odsetki po zakończeniu okresu wakacji zostaną doliczone do przyszłych rat.

Korzystanie z rządowych wakacji kredytowych, przypomina z kolei „pauzowanie” umowy kredytowej. W tym czasie kredytobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, ponieważ w okresie ustawowych wakacji nie są naliczane odsetki.

Ile rat można zawiesić?

Rządowe wakacje kredytowe umożliwiają odroczenie spłaty od 1 do 8 rat, ale nie da się wykorzystać ich jedna po drugiej bez przerw. Można zawiesić spłatę:

  • 2 rat w III kwartale 2022 r. (sierpniowej i wrześniowej)

  • 2 dowolnych rat w IV kwartale 2022 r.

  • po 1 dowolnej racie w każdym z 4 kwartałów 2023 r.

Konsekwencją skorzystania z wakacji ustawowych jest wydłużenie okresu trwania umowy kredytowej o liczbę rat zawieszonych w trakcie trwania wakacji kredytowych. Zmiana okresu spłaty następuje automatycznie i nie wymaga zawierania żadnego aneksu do umowy.

Bankowe wakacje kredytowe dostępne są zwykle czas od 1 do 3, rzadziej do 6 następujących po sobie miesięcy. Niektóre banki ograniczają możliwość korzystania z tej usługi tylko raz lub dwa razy w trakcie trwania umowy, inne oferują możliwość odroczenia spłaty wybranej raty raz na rok.

Zazwyczaj okres kredytowania nie ulega przy tym zmianie, za to wzrasta wysokość rat należnych po upłynięciu wakacji (ponieważ zostaną podwyższone o sumę należną wobec banku z tytułu uregulowania rat zawieszonych). Jeśli kredytobiorca chce płacić kolejne raty w dotychczasowej wysokości, kosztem wydłużenia okresu kredytowania, musi zawrzeć aneks do umowy kredytowej, a ten przeważnie jest płaty (może kosztować nawet kilkaset złotych).

Dlaczego warto skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych?

Podczas gdy bankowe wakacje kredytowe z całą pewnością doprowadzą do zwiększenia całkowitego kosztu kredytu, z przyczyn, które zostały opisane wcześniej, te ustawowe mogą pozwolić na… obniżenie kosztów spłaty (sic!). Wystarczy, że w bankowości elektronicznej swojego banku złożysz wniosek o przyznanie ustawowych wakacji kredytowych, a kwotą odraczanych rat nadpłacisz swój kredyt. Twój domowy budżet nie odczuje różnicy (bo z twojego portfela „zniknie” ta sama kwota, którą co miesiąc płaciłeś na rzecz banku), ale twoje zadłużenie ulegnie większemu zmniejszeniu niż zwykle. Jak to możliwe? Wpłacone środki tym razem nie zostaną „podzielone” na część przeznaczoną na spłatę kapitału kredytu i część do pokrycia naliczonych odsetek, ale w całości pomniejszą saldo zadłużenia. Jako że twoje zadłużenie wobec banku stopnieje szybciej niż planowo, czyli zgodnie z dotychczasowym harmonogramem spłaty, otrzymasz nowy harmonogram ze zaktualizowaną wysokością kolejnych rat.

Jeśli skorzystasz z powyższej opcji, pamiętaj, aby poinformować bank o zamiarze nadpłaty kredytu hipotecznego, wypełniając stosowny wniosek (w większości banków odbywa się to za pomocą kilku kliknięć w bankowości elektronicznej).

Osoby, które wzięły kredyt niedawno, powinny mieć na uwadze, że bank może naliczyć prowizję od wcześniejszej spłaty kredytu w pierwszych 3 latach trwania umowy kredytowej. Informację na temat wysokości prowizji znaleźć można w tabeli opłat i prowizji banku lub w zawartej umowie kredytowej.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam