23.07.2014, 15:52

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - i deponenci mogą spać spokojnie

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 10     / 10 (oddano 1 głosów)

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - i deponenci mogą spać spokojnie

Dzięki Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu deponenci decydujący się na bankowe lokaty mogą być pewni tego, że w razie problemów finansowych banku, swój kapitał odzyskają, ale...

Obecne trudne czasy i różne afery finansowe nie nastrajają pozytywnie posiadaczy rachunków bankowych. Wiele osób obawia się utraty swoich oszczędności, słysząc o takich aferach jak choćby Amber Gold czy problemy cypryjskich banków. Jeśli jednak posiadamy konto w banku nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, to nie ma się czego obawiać. Nasze depozyty są chronione Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

Fundusz powstał 14 grudnia 1994 roku po to, aby zabezpieczyć deponentów w razie upadłości określonej instytucji bankowej. Podstawowe zadanie Funduszu Gwarancyjnego polega na wypłacie wkładów pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych wtedy, kiedy bank ogłasza upadłość. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia w chwili obecnej 100-procentowe bezpieczeństwo depozytów o wartości 100 tys. euro w danym banku, czyli przy obecnym kursie walutowym - do ponad 400 tys. zł. Jest to maksymalna kwota, o jaką możemy przedstawiać roszczenia. Jeśli nasze oszczędności w banku są od niej wyższe, to Fundusz Gwarancyjny ich wypłaty nam nie zapewni. W przypadku upadłości banku środki z Funduszu wypłacane są deponentowi w złotówkach niezależnie od waluty, w jakiej swoje oszczędności ulokował.

W praktyce wypłata środków gwarantowanych przez Fundusz Gwarancyjny polega na sporządzeniu listy osób do takiej wypłaty uprawnionych przez syndyka. Po tym BFG rozpoczyna wypłatę środków. Wypłata jest realizowana w terminie 30 dni od chwili, gdy syndyk lub zarządca masy upadłościowej otrzyma pieniądze od Funduszu. Na pieniądze z tego tytułu możemy maksymalnie czekać trzy miesiące. Warto pamiętać, że roszczenia z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu po okresie 5 lat. Pozostałe środki nieobjęte ochroną Funduszu można odzyskać na drodze postępowania upadłościowego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni następujące rodzaje imiennych depozytów: depozyty osób prawnych, osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych, wspólnot mieszkaniowych, spółek osobowych (jednostki ze zdolnością prawną ale bez osobowości prawnej), a także pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.

Fundusz Gwarancyjny nie zapewnia ochrony depozytom Skarbu Państwa, instytucji finansowych (domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, emerytalne, banki) oraz kadry zarządzającej bankiem i głównych akcjonariuszy banku (mających co najmniej 5 proc. jego akcji).

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (23.07.2014).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
898 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora
Zobacz dyskusje na forum
Forum o lokatach
Czy nasze lokaty są bezpieczne? 18.9.2015 10:22 przez:
Kazimierz Nowak

forum o lokatach

Najnowsze