25.06.2015, 15:36

Korzystanie z samochodu służbowego w prywatnych celach - zmiany w 2015 roku

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 8.5     / 10 (oddano 2 głosów)

Korzystanie z samochodu służbowego w prywatnych celach - zmiany w 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 r. pracownikom korzystającym z samochodu służbowego doliczany jest zryczałtowany przychód z tytułu użytkowania auta do celów prywatnych. Wartość uzyskanego w ten sposób przychodu pracodawca musi doliczyć do innych dochodów pracownika w danym miesiącu. Następnie od łącznej kwoty powinna być odprowadzona składka ZUS i zaliczka na podatek dochodowy.

Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej weszła w życie 1 stycznia 2015 roku. Według jej przepisów pracownik, wykorzystując samochód służbowy w celach prywatnych, nie ponosi z tego tytułu kosztów, tym samym uzyskuje nieodpłatne świadczenie, które jest przychodem podlegającym opodatkowaniu.

Jazda samochodem to przychód

Pracownik korzystający poza pracą z samochodu służbowego uzyskuje z tego tytułu przychód w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie – jeśli korzysta z pojazdu o pojemności silnika do 1600 cm3,
  • 400 zł miesięcznie – jeśli korzysta z pojazdu o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Co z niepełnym miesiącem?

Pracownik, wykorzystując samochód służbowy do celów prywatnych, uzyskuje przychód w zryczałtowanej wysokości. Pracodawca powinien wówczas pobrać zaliczkę na podatek od tak ustalonej wartości. W przypadku, gdy auto było wykorzystywane przez pracownika do celów prywatnych tylko przez część miesiąca, wysokość ustala się jako 1/30 kwoty przychodu uzależnionej od pojemności silnika za każdy dzień korzystania z pojazdu.

Rozliczenie przychodu od jazdy służbowym autem

Uzyskany przychód z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracodawca powinien zsumować z resztą osiąganych przez pracownika przychodów w danym miesiącu. Następnie od uzyskanej sumy obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Pamiętaj o ZUS-ie

Świadczenie uzyskiwane przez pracownika z powodu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych jest przychodem, który stanowi także podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Wartość uzyskanego z tego tytułu przychodu pracodawca powinien dodać do przychodów miesięcznych pracownika i od tej kwoty obliczyć, pobrać i odprowadzić składki do ZUS.

Zmiana na drożej

Efektem zmian przepisów jest obciążenie wynikające z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100-150 złotych.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (25.06.2015).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
878 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora