05.06.2015, 14:13

Kredyt studencki - jak to działa?

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 9     / 10 (oddano 1 głosów)

Kredyt studencki - jak to działa?

Osoby chcące kontynuować naukę po ukończeniu matury, lecz nieposiadające na to pieniędzy, mogą skorzystać z kredytu studenckiego. Jest to tani sposób na sfinansowanie dalszej nauki, zwłaszcza dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Sprawdźmy, jak działa taki kredyt.

O kredyt studencki mogą starać się: studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiujący w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym, którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 roku życia, a także studenci studiów doktoranckich.

Tylko w niektórych bankach

Kredytów studenckich udzielają tylko wybrane banki, korzystając ze specjalnego funduszu. W pierwszej kolejności pożyczki tego typu udzielane są osobom z najniższym dochodem w rodzinie.

Maksymalny dochód przypadający na osobę w rodzinie wnioskodawcy ustalany jest każdego roku w grudniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na rok 2014/2015 wynosił on 2500 zł.

Wnioski do 15 listopada

Termin składania wniosków o kredyt studencki upływa co roku 15 listopada. W sytuacji, gdy bank odmówi kredytu, student ma prawo złożyć wniosek w innej instytucji finansowej do końca lutego.

Niezbędne dokumenty

Student ubiegający się o kredyt powinien złożyć w banku wniosek kredytowy wraz z potwierdzeniem dochodów w swojej rodzinie, a także zaświadczenie ze szkoły wyższej potwierdzające rozpoczęcie studiów. Dodatkowo osoba ubiegająca się o pożyczkę musi przedłożyć dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

Konieczny poręczyciel

Student, aby uzyskać kredyt, musi mieć poręczyciela, najczęściej w takiej sytuacji żyrantami są rodzice. Gdy najbliżsi nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej lub np. nie żyją, student może ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Po 600 zł przez 6 lat

Kredyt studencki jest udzielany na czas studiów, czyli nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktorantów przedłużony maksymalnie o 4 lata. Zobowiązanie to jest wypłacane w transzach miesięcznych, nie dłużej niż przez 10 miesięcy w roku akademickim. Kredyt zostaje zawieszony w okresie urlopu udzielonego z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych. Wysokość miesięcznych rat kredytu wynosi 600 zł.

Spłata kredytu

Student zobowiązany jest do rozpoczęcia spłaty kredytu po 2 latach od ukończenia studiów wyższych. Liczba rat będzie wynosić dwukrotność liczby transz, które zostały wypłacone.

W czasie trwania studiów, a także w okresie 2 lat po ich ukończeniu, student nie spłaca odsetek od kredytu. Odsetki te pokrywa BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Student ponosi tylko koszt odsetek naliczanych już w trakcie spłacania rat. Oprocentowanie pożyczki zobowiązania wynosi połowę stopy redyskontowej weksli NBP.

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (05.06.2015).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
, ekspert Comperia.pl
951 artykułów - zobacz inne artykuły tego autora
Zobacz dyskusje na forum
Forum o kredytach
kredyt studencki na dużą sumę? 28.11.2016 13:47 przez:
markoch
Kredyt studencki. 6.5.2016 10:18 przez:
karolina-tomczyk
Można wziąć jeszcze kredyt studencki? 30.10.2015 8:20 przez:
patryk
Warunek a kredyt studencki? 13.10.2015 15:00 przez:
ramzi
kredyt studencki a warunek 14.9.2015 7:39 przez:
Rumcajs
Kredyt studencki dla osoby ze wsi 4.9.2015 8:25 przez:
kuba

forum o kredytach