Kredyt na działkę budowlaną z zabezpieczeniem na innej nieruchomości - lista dokumentów

2015-09-23 18:44:57

Zanim rozpoczniemy budowę swojego wymarzonego domu, musimy zakupić odpowiednią działkę budowlaną. Jeśli chcemy jednak zaciągnąć kredyt hipoteczny przeznaczony na ten cel, musimy liczyć się z pewnymi trudnościami. Wiele banków nie akceptuje zabezpieczenia w postaci kredytowanej działki i wymaga ustanowienia hipoteki na innej nieruchomości. Jakie dokumenty będzie trzeba przedstawić w takim przypadku w banku?

Ubieganie się o kredyt hipoteczny wiąże się z wieloma formalnościami. Lista wymaganych przez bank dokumentów jest całkiem długa, tak więc warto zadbać o jej skompletowanie odpowiednio wcześnie. Pozwoli to ograniczyć liczbę wizyt w oddziale wybranej instytucji i skróci czas oczekiwania na decyzję kredytową. Dla wszystkich zainteresowanych sprawdziliśmy, jakich dokumentów wymagać będą banki od osób, które zamierzają kupić działkę budowlaną, przy czym zabezpieczenie kredytu zostanie ustanowione na innej nieruchomości.

Sprawdź też: Działka budowlana - jak nie stracić na zakupie?

Dokumenty dotyczące kredytowanej działki

 • Aktualny (z datą wystawienia nieprzekraczającą trzech miesięcy) odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości, której zakup zamierzamy sfinansować kredytem.
 • W przypadku braku księgi wieczystej aktualny stan prawny kredytowanej nieruchomości potwierdzany jest dzięki: 
  • aktowi notarialnemu umowy nabycia nieruchomości przez zbywcę lub
  • aktowi notarialnemu umowy jej darowizny na rzecz zbywcy lub 
  • prawomocnemu postanowieniu sądu o nabyciu przez zbywcę nieruchomości praw spadkowych.
 • Aktualny (z datą wystawienia nieprzekraczającą trzech miesięcy) wypis i wyrys z rejestrów gruntów opatrzony adnotacją, że jest on podstawą dokonania wpisu w księdze wieczystej.
 • Wypis z lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego (co pozwoli na zorientowanie się o przyszłej waloryzacji wartości działki, gdy wokół niej powstaną nowe inwestycje), a w przypadku jego braku informujące o tym zaświadczenie.
 • Umowa przedwstępna sprzedaży działki budowlanej (zawierająca szczegóły dotyczące położenia, wielkości i ceny gruntu).
 • Jeśli przedstawione dokumenty są niewystarczające do zweryfikowania, czy na nieruchomości gruntowej można wybudować dom, należy przedstawić takie dokumenty jak: 
  • decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej

Sprawdź też: Kredyt na działkę z rozpoczętą budową - spis dokumentów

Dokumenty dotyczące nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

 • Aktualny (z datą wystawienia nieprzekraczającą trzech miesięcy) odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która posłuży jako zabezpieczenie spłaty kredytu.
 • Jeżeli nie została urządzona księga wieczysta aktualny stan prawny nieruchomości potwierdzany jest dzięki:
  • aktowi notarialnemu umowy nabycia nieruchomości przez klienta lub
  • aktowi notarialnemu umowy jej darowizny na rzecz klienta lub
  • prawomocnemu postanowieniu sądu o nabyciu przez klienta praw spadkowych.
 • W przypadku budynku, który nie jest ujawniony w księdze wieczystej, należy przedstawić dokument stwierdzający, że nieruchomość została oddana do użytku.
Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam