Dotacje unijne na założenie firmy - wszystko, co musisz o nich wiedzieć

2015-05-11 15:33:36

Dotacje unijne to znakomity sposób na finansowanie własnego pomysłu na biznes. Potrzebna jest jednak podstawowa wiedza na temat sposobu ich działania. Sprawdź, co należy wiedzieć o funduszach unijnych dla firm.

Wewnętrzne źródła finansowania nie zawsze są wystarczające. Często nie sposób się obyć bez różnego rodzaju pożyczek. Fundusze unijne pozwalają na uzyskanie takiego finansowania – może być ono zwrotne lub bezzwrotne.

Kapitał Ludzki

Jeśli myślimy o założeniu firmy, warto w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na program operacyjny Kapitał Ludzki. Prowadzone są w ramach niego działania stworzone pod kątem nowych przedsiębiorców. Mowa szczególnie o działaniu 6.2, czyli Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Pomysł i poszukiwanie wsparcia

Nowy biznes zaczyna się oczywiście od dobrego pomysłu. Następnie przechodzimy do poszukiwania zaplecza finansowego. Dobrze jest już na wstępie wiedzieć, jakie instytucje zapewniają nam wsparcie na terenie województwa. Jeśli znajdziemy już taką instytucję, to przechodzimy do oceny spełniania wymogów danego projektu.

Gdy dopełnimy formalności i spełnimy wymogi, zostajemy zakwalifikowani do kursu dotyczącego biznesplanów, rachunkowości, prawa i przedsiębiorczości.

Wniosek i biznesplan

Jeśli mam już za sobą szkolenie z podstaw przedsiębiorczości, kolejnym etapem złożenie do naszej instytucji (tzw. operatora) wniosku połączonego z biznesplanem.

Wniosek to zwrócenie się o finansowanie rzędu nawet 40 tys. złotych oraz przyznanie wsparcia pomostowego. Pomoc finansowa służy pokryciu niezbędnych wydatków na uruchomienie firmy. Z kolei pomoc pomostowa (np. rocznie wypłacane 1200 zł na bieżące wydatki) zapewnia bieżącą płynność finansową.

Oprócz wniosku składamy biznesplan, który zostanie oceniony przez operatora. Najistotniejsze jego elementy to:

  • wykonalność,
  • operatywność,
  • kompletność,
  • racjonalność,
  • celowość przedsięwzięcia,
  • wielowariantowość przedsięwzięcia.  

Wniosek i biznesplan upoważniają nas do odbycia dodatkowego szkolenia.

Akceptacja i jej konsekwencje

Jeżeli nasz wniosek był dobry, a biznesplan odpowiednio skonstruowany, możemy liczyć na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Pozytywna ocena będzie oznaczać, że pozostanie nam już tylko podpisanie umowy z operatorem oraz otrzymanie środków z dotacji.

Trzeba pamiętać, że wstępna umowa będzie zawierać wstępne warunki, które trzeba będzie spełnić. Jeśli tego nie zrobimy to trzeba będzie zwrócić pomoc finansową. Z chwilą podpisania umowy rozpoczyna się własna działalność. Jeżeli będzie ona sprawnie funkcjonować przez rok i będzie prawidłowo rozliczona to nie beneficjent nie będzie musiał zwracać środków pomostowych.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam