Od czego zależy cena kredytu?

2015-04-03 14:00:33

W dzisiejszym świecie potrzeby przeciętnego konsumenta ciągle rosną. Dążymy do zakupu mieszkania, nowego samochodu, marzymy o egzotycznych wakacjach itp. Konsumpcyjny styl życia sprawia, że zamiast oszczędzać, wolimy wziąć kredyt. Decydując się na takie zobowiązanie, musimy jednak liczyć się z jego kosztami. Sprawdźmy, od czego zależy cena kredytu.

Rynek kredytowy jest pełen zachęcających, promocyjnych ofert, a reklamy pożyczek kuszą obecnie minimalnym oprocentowaniem. Wszystko po to, by klient zdecydował się na skorzystać z propozycji kredytowych. Zanim jednak zdecydujemy się na taki krok, warto przeanalizować koszty, jakie wiążą się ze spłacaniem zobowiązania w banku.

Koszty według ustawy

Na koszt kredytu zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim wpływają:

  • płatności odsetkowe,
  • opłaty,
  • prowizje banku.

Pozostaje tylko odpowiedzieć na pytanie - na jakich zasadach wartości poszczególnych kosztów są dobierane i jak poszczególne typy opłat określone zostają w umowach kredytowych.

Co wpływa na cenę pożyczki?

To, ile zapłacimy za pożyczkę, zależy przede wszystkim od takich czynników jak:

Na to, jaką kwotę kredytu będzie w stanie zaproponować bank, wpływa ocena zdolności kredytowej kredytobiorcy, czyli osiągane przez niego dochody i wpływające na budżet domowy wydatki. Bank, oceniając klienta, sprawdza także jego historię kredytową, czyli adnotacje w BIK-u na temat spłaconych w przeszłości i spłacanych obecnie zobowiązań kredytowych. Wszystkie te czynności mają określić ryzyko kredytowe. W przypadku, gdy bank oceni je negatywnie, odmówi udzielenia kredytu.

  • Oprocentowanie

Oprocentowanie to cena, jaką płacimy bankowi za pożyczenie pieniędzy. Na wartość tą wpływa (przy kredytach złotowych) WIBOR (zwykle 3M) i marża banku. WIBOR to procent, po jakim banki pożyczają sobie środki na rynku międzybankowym. Marża ustanowiona przez bank jest indywidualnie ustalana dla oferty, grupy docelowej klientów czy każdego klienta indywidualnie lub rodzaju kredytu. Ta wartość pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy.

  • Zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenia kredytowe mają wpływać pozytywnie na obniżenie ryzyka ponoszonego przez bank, dzięki czemu umożliwiają obniżenie przezeń różnych opłat związanych z udzieleniem finansowania. Taką gwarancję spłaty może stanowić np. hipoteka nieruchomości, weksel lub poręcznie.

  • Ubezpieczenie

Często jest wymagane przez bank, a stanowi dodatkowy koszt dla kredytobiorcy. Przy kredycie hipotecznym jest zawsze wymagana polisa mieszkaniowa chroniąca nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie spłaty długu. Poza tym przy wyższych pożyczkach nierzadko trzeba ubezpieczyć się od utraty pracy lub na życie. Koszty takich polis mogą być doliczone do rat kredytu. Co istotne - od tego miesiąca banki nie mogą narzucać kredytobiorcy skorzystania z konkretnego ubezpieczenia (choć mogą danego rodzaju polisy wymagać). Klient ma wolną rękę w wyborze ubezpieczyciela.

  • Inne koszty

W pozostałe koszty spłaty możemy wliczyć, np. wycenę nieruchomości, która ma zabezpieczać kredyt, mogą to być także inne wymagania banku, jak skorzystania z karty kredytowej lub założenie konta w banku udzielającym kredytu.

Na całkowity koszt kredytu pośrednio wpływa także sytuacja ekonomiczna kraju, czyli m.in. obowiązujące stopy procentowe, inflacja, stopa bezrobocia oraz konkurencja wśród banków oferujących kredyty.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam