Jak banki pomagają Frankom Kowalskim?

2015-04-08 12:00:43

Nagły wzrost kursu franka szwajcarskiego w styczniu br. bardzo zaniepokoił osoby spłacające w tej walucie kredyty hipoteczne. Wzrost ten wpłynął znacząco na wysokość raty i poziom zadłużenia frankowców. Pomoc obiecały Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Gospodarki i Związek Banków Polskich. Na jakie wsparcie może liczyć przeciętny Kowalski, zadłużony we frankach?

Ujemny LIBOR

Do niedawna banki upierały się, że kredyt to umowa odpłatna, więc oprocentowanie nie może spaść poniżej zera. Po styczniowym komunikacie Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie pomocy frankowcom, instytucje finansowe zadeklarowały jednak, że ujemne stawki LIBOR będą przez nie konsekwentnie stosowane. 

W tej chwili według danych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszystkie z 22 banków uwzględniają ujemny LIBOR (choć Raiffeisen Polbank tylko dla części kredytów hipotecznych we frankach). Aktualizacja stopy LIBOR w oprocentowaniu kredytu następuje zwykle co kwartał, w związku z tym niektórzy kredytobiorcy mogą odczuć różnicę w wysokości raty dopiero w kwietniu.

Propozycje Zawiązku Banków Polskich

Kolejnym sposobem ulżenia frankowcom jest obniżenie spreadu walutowego, czyli różnicy między średnim kursem obowiązującym na rynku międzybankowym a stawką sprzedaży walut. Zmniejszenie spreadu było jedną z propozycji, jakie zgłosił Związek Banków Polskich. Taka opcja ma obowiązywać czasowo. Większość banków takie rozwiązanie frankowcom proponuje do końca bieżącego roku.

Związek Banków Polskich zaproponował także utworzenie funduszu wspieranie restrukturyzacji kredytów (dla kredytobiorców walutowych i złotowych mających problem z regulowaniem zobowiązania), a także wprowadzenie możliwości zamiany zabezpieczenia przy kredycie hipotecznym oraz zorganizowanie specjalnego funduszu stabilizacyjnego dla frankowców (stabilizowanie raty kredytu).

Działania doraźne

W tej trudnej sytuacji dla kredytobiorców spłacających swoje raty we frankach, banki nie żądają żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Instytucje finansowe uelastyczniły także procedury restrukturyzacyjne, pozwalając na bezprowizyjne przewalutowanie kredytu. Oczywiście oprócz tych propozycji pomocy frankowcom banki oferują także tradycyjne rozwiązania, jak np. wakacje kredytowe czy wydłużenie okresu spłaty kredytu przy utrzymaniu dotychczasowej wysokości raty.

Propozycje prezydenta

Pod koniec stycznia prezydent RP Bronisław Komorowski zaproponował utworzenie funduszu restrukturyzacji kredytów hipotecznych, którego celem byłoby wsparcie kredytobiorcy w przypadku przejściowych problemów. Fundusz taki udzielałby taniej pożyczki konsumentowi na czas jego kłopotów. Ze wsparcia tego rodzaju mógłby skorzystać każdy kredytobiorca, nie tylko frankowiec. Trudno jednak powiedzieć, czy ta propozycja ma szansę wejść w życie.

Z każdym dniem problemy osób spłacających kredyty w szwajcarskiej walucie stopniowo maleją, jest to związane z umocnieniem się złotego.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam