Ile wynosi średnia marża kredytu mieszkaniowego?

2015-03-24 12:14:26

Marża jest istotnym składnikiem kosztów kredytu, określanym indywidualnie przez każdy bank. Sprawdźmy, ile obecnie wynosi średnia marża kredytu mieszkaniowego.

Banki ustalają oprocentowanie swoich kredytów w oparciu o sumę stopy rynkowej WIBOR i marży, która jest jednocześnie zyskiem banku. Wysokość marży zależy najczęściej od celu, na jaki kredyt zaciągamy, wkładu własnego, waluty kredytu, a także od indywidualnej oceny kredytobiorcy. Bank ustala inne marże dla kredytów mieszkaniowych, a jeszcze inne dla gotówkowych, samochodowych, konsolidacyjnych itd. Najniższe marże są ustanawiane dla zobowiązań celowych z solidnymi zabezpieczeniami, jak właśnie kredyt hipoteczny.

Oprocentowanie spada - marże niekoniecznie

W ostatnich dwóch latach w Polsce wielokrotnie były obniżane stopy procentowe NBP, a wraz z nimi malał WIBOR. W związku z tym banki rekompensują sobie tę stratę np. większą prowizją i wyższą marżą naliczaną do kredytów. Te zmiany powodują, że obecnie kredytobiorcy powinni skupiać się na znalezieniu kredytu hipotecznego z jak najniższą marżą, ponieważ w przyszłości WIBOR może gwałtownie wzrosnąć.

Jak obniżyć marżę?

Posiadając wysoki wkład własny, kredytobiorca często może liczyć na niską marżę. Zwykle im wyższy wkład własny, tym niższa marża. Jest to związane z tym, że posiadając oszczędności, zmniejszamy w oczach banku ryzyko kredytowe, ponieważ instytucja finansowa udziela kredytu na 60% wartości zabezpieczenia, a nie na 90%. Dodajmy, że w roku 2015 wymagany wkład własny wynosi 10%, jednak by móc liczyć na niższe oprocentowanie kredytu, warto wyłożyć na zakup nieruchomości ok 30-50% jej wartości.

Niższą marżę przy kredycie mieszkaniowym można także uzyskać, korzystając z innych usług danego banku, np. założenie konta, używanie karty kredytowej czy dodatkowe ubezpieczenie. Pamiętajmy jednak, że te produkty kosztują - trzeba więc dokładnie wyliczyć, czy upust kredytowy zyskany dzięki nim będzie na tyle duży, by pokryć koszty użytkowania tych produktów.

Zmiany w ubezpieczeniach

Do 31 marca 2015 roku banki muszą dostosować się do Rekomendacji U. Zakłada ona regulację wynagrodzenia banków z tytułu tzw. bancassurance, czyli ubezpieczeń sprzedawanych razem z innymi produktami. Wdrożenie tych przepisów spowoduje zmniejszenie zysków banku z tytułu sprzedaży polis dodawanych do kredytów. W związku z tym istnieje obawa, że instytucje finansowe także straty spowodowane zmianą tych przepisów zrekompensują sobie zwiększeniem marży kredytowej.

Jak kształtowała się marża?

W ostatnim kwartale 2014 roku marże kredytowe nieco spadły. Przeciętna marża kredytu na 300 tys. złotych, udzielonego na 25 lat, wyniosła 1,79%, co oznacza spadek o 0,02 p.p w porównaniu z poprzednim kwartałem. 9 października 2014 roku stopa referencyjna NBP został obniżona do poziomu 2%, a WIBOR 3M spadł z poziomu 2,45% do 2,05%, co spowodowało spadek przeciętnego oprocentowania kredytów hipotecznych. Średnie oprocentowanie na koniec ostatniego kwartału 2014 roku wyniosło 3,88%. Wkrótce przekonamy się, jak na marże kredytów mieszkaniowych wpłynie ostatnia, marcowa obniżka stóp procentowych.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam