Kiedy bank wypłaci pieniądze z kredytu hipotecznego?

2015-03-23 16:04:41

Chwila przyznania przez bank kredytu hipotecznego to dla wielu Polaków wyczekiwany z niecierpliwością moment. Uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej nie oznacza jednak, że pieniądze dostaniemy od ręki.

Zanim kredytobiorca ujrzy pieniądze z kredytu hipotecznego, będzie musiało upłynąć wiele czasu od momentu złożenia wniosku o finansowanie. Postanowiliśmy sprawdzić, jak kwestia wypłaty środków wygląda przy kredycie hipotecznym na przykładzie Banku Millennium.

Kredyt na zakup nieruchomości

Jeśli celem kredytowania będzie zakup nieruchomości, bank wypłaci kredytobiorcy pieniądze w dowolnym momencie w okresie ważności umowy. Ten wynosi 60 dni, liczonych od momentu jej sporządzenia. Kredytobiorca musi w tym celu złożyć stosowną dyspozycję wypłaty, która następnie będzie zrealizowana w terminie 3 dni. Należy o tym pamiętać i odpowiednio wcześniej przekazać formularz dyspozycji i złożyć go w placówce przed terminem, w którym będziemy potrzebowali środków.

Kredyt pod budowę

W przypadku kredytów budowlanych środki będą przekazywane w transzach. O ile warunki dla wypłaty pierwszej transzy są takie same, jak w przypadku kredytów na zakup nieruchomości (60 dni od sporządzenia umowy kredytowej), o tyle istotne jest dalsze korzystanie z kredytu.

Przede wszystkim warto pamiętać, że w przypadku kredytu budowlanego wydłużeniu może ulec termin wypłaty kolejnej transzy, poprzedzony złożeniem dyspozycji. Bank ma bowiem prawo do zweryfikowania stopnia wywiązania się kredytobiorcy z umowy, a więc postępów w budowie. W związku z tym należy pamiętać, aby dyspozycję złożyć nawet 10 dni przed dniem, w którym chcemy otrzymać pieniądze.

Ostatnia transza kredytu musi być wypłacona najpóźniej 24 miesiące po wypłacie pierwszej transzy i nie później niż przed upływem okresu karencji. Kredytobiorca musi też pamiętać o spełnianiu warunków i założeń inwestycji, które zostaną zapisane w umowie. Niewywiązywanie się z nich może skutkować zawieszeniem wypłaty środków, a nawet zerwaniem umowy i koniecznością zwrotu całości dotychczas wypłaconej części kredytu (z należnymi odsetkami).

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam