Szanse na kredyt hipoteczny przy umowie-zleceniu

2015-02-28 14:12:39

Młodzi ludzie coraz częściej pracują na podstawie umów-zleceń czy o dzieło. W takim przypadku zatrudniony ma mniej praw i przywilejów porównaniu z umową o pracę, jednak ze względu na większą elastyczność zasad współpracy dla niektórych osób taka forma zatrudnienia może być korzystniejsza. Czy jednak pracujący na umowę-zlecenie mają szansę na kredyt hipoteczny?

Umowa-zlecenie jest umową cywilnoprawną. Przy jej zawieraniu, wykonywaniu, rozwiązywaniu czy rozstrzyganiu wszelkich sporów stosowane są przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy.

Przez umowę-zlecenie należy rozumieć zobowiązanie jednej osoby do wykonania określonej czynności prawnej dla innego podmiotu na warunkach określonych w umowie. Pracodawcy często wykorzystują umowę-zlecenie jako zamiennik umowy o pracę, obniżając w ten sposób własne koszty związane z zatrudnieniem. 

Kredyt nie tylko na umowę o pracę

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie finansowe, przy udzielaniu którego bank bardzo rzetelnie weryfikuje sytuację finansową kredytobiorców. Jest to związane z dużym ryzykiem, jakim jest obarczona nie tylko wysoka kwota pożyczki, ale także długi termin spłaty zadłużenia.

Do którego banku po kredyt?

Jeszcze kilka lat temu niepodważalnym warunkiem uzyskania kredytu hipotecznego była umowa o pracę na czas nieokreślony. W tej chwili, ze względu na dużą konkurencję, banki nie są już tak restrykcyjne i akceptują dochody z różnych źródeł. Obecnie kredyty dla osób zatrudnionych na umowę-zlecenie są dostępne w większości instytucji, m.in: Millennium Banku, Banku Pekao, PKO Bank Polski, eurobank.

Wymagane dokumenty

Każdy bank, udzielając kredytu hipotecznego, oczekuje od przyszłego kredytobiorcy zaświadczeń o dochodach. Również osoby pracujące na umowę-zlecenie muszą potwierdzić swoje zatrudnienie, większość banków preferuje 12–, rzadziej 6-miesięczną pracę u tego samego pracodawcy. Warunek posiadania nieprzerwanego zatrudnienia przez jeden rok to niemal standard w każdej instytucji finansowej. Zdolność kredytowa może być też oceniona na podstawie kopii potwierdzonego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego oraz aktualnej umowy-zlecenia.

W chwili obecnej uzyskanie kredytu hipotecznego przez osoby zatrudnione na umowę-zlecenie nie powinno być problemem. Musimy tylko liczyć się z większymi formalnościami, a także z ograniczeniami w wyborze oferty kredytowej.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam