Kredyt hipoteczny MdM w PKO Banku Polskim: warto korzystać?

2015-02-24 18:32:12

PKO Bank Polski posiada w swojej ofercie m.in. kredyt hipoteczny z dofinansowaniem w ramach programu MdM. Czy jest to produkt warty uwagi?

Kredyt hipoteczny z dofinansowaniem z MdM to propozycja dla osób poniżej 35 roku życia: małżeństw (wystarczy, że tylko jedno z małżonków spełni kryterium wieku), a także singli. Służy on zakupowi z pomocą rządową pierwszego mieszkania lub domu.

Dofinansowanie MdM

Sednem oferty jest dofinansowanie wkładu własnego. W ramach programu możliwe jest uzyskanie dopłaty w wysokości 10 proc. wartości powierzchni przeliczeniowej nieruchomości dla singli i małżeństw bezdzietnych, a 15 proc. dla nabywców, którzy wychowują co najmniej jedno dziecko. Dodatkowe wsparcie mogą uzyskać osoby, którym w ciągu pierwszych 5 lat od nabycia nieruchomości urodzi się trzecie lub kolejne dziecko.

Kredyt hipoteczny PKO BP w programie MdM daje możliwość kredytowania nieruchomości z okresem spłaty od 15 do 35 lat. Wysokości pożyczanej kwoty musi z kolei wynosić minimalnie 50 proc. wartości kupowanego mieszkania lub domu.

Prowizja za udzielenie kredytu

Prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego w PKO Banku Polskim wynosi od 0 do 3,5 proc. Zero złotych wyniesie wówczas, gdy klient zdecyduje się na 4-letnie ubezpieczenie od utraty pracy i hospitalizacji, oferowane przez bank we współpracy z partnerem zewnętrznym.

Zabezpieczenia

Podstawowe zabezpieczenie kredytu to hipoteka na nabywanej przez kredytobiorcę nieruchomości. Ponadto, kredytobiorca jest zobowiązany dokonać przelewu wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczeniowej chroniącej nieruchomość od ognia i innych zdarzeń losowych.

Wcześniejsza spłata

Kredyt hipoteczny można spłacać w ratach równych lub malejących. Co istotne, formuła spłaty może być zmieniana w trakcie trwania umowy kredytowej. Produkt pozwala jednak na wcześniejszą spłatę zadłużenia. Prowizja za całkowitą wcześniejszą spłatę kredytu ze zmienną stopą procentową wynosi 2 proc. spłacanej sumy (jednak nie mniej niż 200 zł).

Prowizja od wcześniejszej częściowej spłaty wynosić będzie 0 proc., gdy środki przeznaczone w tym celu pochodzą ze wsparcia finansowego programu Mieszkanie dla Młodych. W innych sytuacjach trzeba będzie ponieść koszt w wysokości 1,5 proc. od kwoty spłaty (prowizja ta obowiązuje tylko przez 3 pierwsze lata spłaty, licząc od dnia uruchomienia kredytu).

Wakacje kredytowe i karencja

Raz w roku kredytobiorca może skorzystać z jednomiesięczny wakacji kredytowych. Z kolei karencja w spłacie kredytu w okresie realizacji inwestycji może wynieść nawet 36 miesięcy.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam