Konsumenci też mogą korzystać z usług windykatorów

2015-02-27 17:55:55

Firma windykacyjna jest podmiotem gospodarczym i prowadzi działalność polegającą na windykacji wierzytelności pieniężnych, w zależności od umowy z kontrahentem–wierzycielem, na rzecz wierzyciela. Sprawdźmy, czy konsumenci również mogą korzystać z usług windykatorów. 

Windykator to negocjator, którego celem jest uświadomienie dłużnikowi, że w jego interesie leży spłacenie długu. Może to być osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub prowadząca własną działalność gospodarczą, nieposiadająca specjalnych uprawnień, jakie przysługują z mocy prawa komornikowi. Głównym zadaniem windykatora jest zmobilizowanie dłużnika do spłaty długu.

Jak działa firma windykacyjna?

Firma windykacyjna musi działać w granicach prawa i według ogólnych zasad współżycia społecznego, a także według dobrych obyczajów. Windykator, działając na zlecenie wierzyciela, by wyegzekwować należność od dłużnika, może wzywać go do zapłaty, negocjować warunki spłaty, a także zawierać ugody. Po dojściu do porozumienia, dłużnik spłaca zobowiązanie wierzycielowi, ale za pośrednictwem firmy windykacyjnej.

W przypadku, gdy powyższe działania nie przynoszą skutku, windykator przekazuje dane klienta do bazy dłużników. Następnie wierzyciel dostaje fakturę od firmy windykacyjnej, wraz z notą obciążeniową. Kosztami windykacji długu obciąża się nie wierzyciela, ale właśnie tego, który nie zapłacił, czyli dłużnika.

Firma windykacyjna musi działać w zakresie obowiązującego prawa. Nie może grozić, ani obrażać dłużnika. Bez jego zgody nie może także wejść do mieszkania ani zajmować jego mienia.

Kto może skorzystać z firm windykacyjnych?

Klientem firmy windykacyjnej może być każdy wierzyciel, tzn. osoba fizyczna lub prawna, która ma prawo żądać od kogoś pieniędzy. Jednak nie wszystkie firmy obsługują wierzycieli prywatnych.

PRESCO czy Kruk przede wszystkim kupują tzw. portfele wierzytelności masowych od banków, pożyczkodawców czy firm telekomunikacyjnych. Kaczmarski Inkaso obsługuje osoby fizyczne, np. w postępowaniu polubownym.

Gdy windykator zawiedzie

W sytuacji, gdy podejmowane przez windykatora czynności nie przynoszą rezultatów, może on wystąpić do sądu, a po uzyskaniu tytułu wykonawczego, złożyć wniosek egzekucyjny do komornika. Przepisami wspomagającymi działania windykatora są przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeks administracyjny, Kodeks rodzinno-opiekuńczy, Prawo upadłościowe itp.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam