Formalności przy kredytach z dopłatą MdM od A do Z

2015-02-10 13:30:16

Program Mieszkania dla Młodych ma na celu wspomóc ludzi w wieku do 35 roku życia w nabyciu mieszkania. Pomoc ta obejmuje dofinansowanie wkładu własnego koniecznego do skredytowania kupna nieruchomości. Za realizację tego programu odpowiedzialny jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Co jeszcze warto wiedzieć o MdM-ie?

Cały proces ubiegania się o kredyt hipoteczny z dopłatą z MdM-u jest dość skomplikowany i długotrwały. W związku z tym powinniśmy się do niego właściwie przygotować.

Czy spełniam warunki?

Przede wszystkim musimy zacząć od weryfikacji warunków, jakie powinniśmy spełnić my i wybrane przez nas mieszkanie, byśmy mogli starać się o takie dofinansowanie. Najważniejszym kryterium jest wiek wnioskodawcy. Poza tym nie można posiadać żadnej nieruchomości, także w przeszłości. Kredyt, który chcemy zaciągnąć, musi finansować co najmniej 50% wartości lokalu i być spłacany minimum 15 lat. Dodatkowo metraż lokalu nie może być większy niż 75 m2, a w przypadku domów jednorodzinnych - 100 m2. W rodzinie posiadającej minimum trójkę dzieci te wartości rosną odpowiednio do 85 m2 i 110 m2. 

Sprawdź zdolność kredytową

Jeśli spełniamy powyższe warunki, możemy sprawdzić naszą zdolność kredytową, korzystając z kalkulatorów kredytowych dostępnych w Internecie lub umawiając się z doradcą finansowym. Zdolność kredytowa pokazuje naszą możliwość spłacenia kredytu. Decydują o niej wysokość dochodów, forma zatrudnienia, okres spłaty kredytu, zobowiązania finansowe oraz koszty utrzymania naszego gospodarstwa domowego.

Podpisz umowę przedwstępną z deweloperem

Najtrudniejszym etapem ku nowemu mieszkaniu jest jego wybór. Jednym z rozwiązań, które ułatwiają poszukiwania własnego lokalu, jest skorzystanie z oferty serwisów internetowych dedykowanych nieruchomościom spełniającym warunki programu MdM. W przypadku, gdy już znajdziemy wymarzone mieszkanie, powinniśmy podpisać umowę (przedwstępną) z deweloperem. Taki dokument jest niezbędny, by uzyskać kredyt hipoteczny.

Wymagane dokumenty

Posiadając umowę przedwstępną, możemy złożyć wniosek kredytowy do banku. W zależności od sytuacji oraz wielkości dofinansowania, o które się staramy, potrzebne mogą się okazać także: akt urodzenia dziecka, w przypadku małżeństw - akt małżeństwa, w przypadku wdowców - akt zgonu małżonka, w przypadku rozstania - orzeczenia sądowe o separacji, rozwodzie, przy adopcji - orzeczenie sądowe o przysposobieniu dziecka.

Po złożeniu wniosku

Bank ma 60 dni na skompletowanie dokumentacji i wysłanie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego, który po stosownej analizie dokumentów wydaje decyzję o udzieleniu dofinansowania. Po pozytywnej weryfikacji otrzymujemy formularz z warunkami kredytu z informacjami o wysokości dopłaty MdM. Przed podpisaniem umowy powinniśmy się dokładnie zapoznać ze wszystkimi zapisami.

Po podpisaniu umowy kredytowej

Po podpisaniu umowy kredytowej musimy dostarczyć do banku akt notarialny. Następnie musimy dokonać wpisu hipoteki do księgi wieczystej i dostarczyć odpis do KW banku. Wypłata środków z tytułu udzielonej dopłaty MdM jest dokonywana przez bank na konto dewelopera lub na mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam