Jak odzyskać pieniądze od nieuczciwego dewelopera?

2015-01-26 10:52:51

Dzięki zmianie prawa, po 29 kwietnia 2012 roku konsument jest lepiej chroniony przed działaniami nieuczciwych deweloperów, niż przed tą datą. Sprawdźmy zatem, jak odzyskać pieniądze, gdy mamy do czynienia z niesolidną stroną umowy deweloperskiej.

Jednym z ważniejszych zmian w prawie, w związku z Ustawą z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawą deweloperską) jest obowiązek ochrony konsumenta poprzez konieczność założenia przez dewelopera mieszkaniowego rachunku powierniczego, który nadzoruje i prowadzi bank.

Powiernicze zabezpieczenie

Od 29 kwietnia 2012 roku każdy deweloper, który chce rozpocząć sprzedaż mieszkań lub domów, jest zobowiązany zawrzeć z bankiem umowę o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego, co ma zabezpieczyć pieniądze klientów. Rachunki te tworzy się po to, by gromadzić na nich pieniądze nabywców przeznaczone na przyszłe lokale mieszkalne albo domy. Ważne jest to, że każdy z klientów posiada swój własny rachunek, a zatem pieniądze nie trafiają do wspólnej puli.

Do wyboru pozostaje zamknięty lub otwarty rachunek powierniczy, przy czym ten ostatni może być dodatkowo objęty gwarancjami ubezpieczeniowymi lub bankowymi. Różnica pomiędzy otwartym a zamkniętym rachunkiem polega głównie na sposobie wypłaty środków deweloperowi. W drugim przypadku deweloper otrzyma pieniądze jednorazowo, ale dopiero, gdy zakończy budowę i zostanie podpisana umowa przenosząca na nabywcę prawo będące przedmiotem umowy deweloperskiej.

Gdy mamy do czynienia z otwartym mieszkaniowym rachunkiem powierniczym, wypłata środków na rzecz dewelopera dokonywana jest w transzach, po zakończeniu każdego etapu budowy, zgodnie z zapisami w umowie deweloperskiej. To bank sprawdza, czy dany etap inwestycji został rzeczywiście zrealizowany.

Krótko mówiąc, przy zamkniętym rachunku deweloper sam opłaca budowę, a przy otwartym to klienci finansują poszczególne etapy inwestycji.

Pieniądze pod ochroną

Dzięki wykorzystaniu rozwiązania z rachunkami powierniczymi, klient jest zdecydowanie lepiej chroniony, niż przed zmianą ustawy. Warto pamiętać o dodatkowym zabezpieczeniu, jakim są gwarancje ubezpieczeniowe i bankowe. Dzięki nim nabywca otrzyma zwrot swoich pieniędzy, gdy odstąpi od umowy albo gdy deweloper zbankrutuje.

Kolejną ważną kwestią jest cały mechanizm ochrony pieniędzy konsumentów na rachunkach powierniczych. Środki nie są wpłacane do wspólnej puli, ale każdy z klientów ma swój własny rachunek, którym opiekuje się bank. Deweloper nie może swobodnie dysponować tymi środkami. Żeby je otrzymać, musi spełnić określone warunki, o których wyżej wspominaliśmy. Nawet w przypadku bankructwa dewelopera, kapitał zgromadzony na rachunkach powierniczych w pierwszej kolejności wypłacany jest niedoszłym nabywcom lokali.

Podkreślić warto na koniec, że wypowiedzieć umowę prowadzenia rachunku powierniczego może tylko bank (i to jedynie z ważnych powodów).

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam