Inwestycje agroturystyczne: gdzie składać wnioski o kredyty z dofinansowaniem?

2015-02-04 12:15:36

Agroturystyka to jedna z dziedzin, w ramach której można liczyć na dotacje z funduszy wspierających polską gospodarkę. Dofinansowanie można pozyskać m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, który pomaga w uzyskaniu kredytów na korzystnych warunkach.

Chcąc skorzystać z pomocy finansowej podczas rozkręcania własnego biznesu z zakresu agroturystyki, warto skorzystać ze wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej rolnicy mogą się starać o kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjne na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki. Uzyskać można dostęp do linii kredytowej, przeznaczonej na sfinansowanie przedsięwzięć związanych z uruchomieniem nowych lub rozwojem już istniejących inwestycji agroturystycznych. O preferencyjne kredyty, znacznie tańsze od standardowych, mogą ubiegać się rolnicy i członkowie ich rodzin, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, spółki handlowe, inne osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Ile można otrzymać?

Warunki uzależnione są od plafonu, czyli ogólnej puli, którą beneficjent będzie mógł wykorzystać:

  • W ramach plafonu A beneficjent może wykorzystać kwotę kredytu 50 000 zł, przy oprocentowaniu kredytu wynoszącym 1,20 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym. Liczyć można na finansowanie do 100 proc. wartości przedsięwzięcia brutto.
  • W ramach plafonu B otrzymać można od 50 do 300 000 zł, przy oprocentowanie kredytu na poziomie 1,60 stopy redyskonta weksli NBP w stosunku rocznym, jednak można liczyć na finansowanie do 80 proc. wartości przedsięwzięcia brutto.

Co warto wiedzieć?

Wymagane zabezpieczenia kredytu ustalane są indywidualnie przez poszczególne banki. Kredytodawcy pobierają jednorazową prowizję za udzielenie finansowania, w wysokości 1,5 proc. kwoty kredytu. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 5 lat, wliczając w to karencję w spłacie kwoty kredytu, nieprzekraczającą 12 miesięcy. Odsetki są naliczane i płatne w okresach miesięcznych.

Gdzie się udać?

Chcąc skorzystać z preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem w ramach programu, warto udać się do jednego z banków współpracujących przy udzielaniu kredytów. Są nimi:

  • SGB Bank S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze w Spółdzielczej Grupie Bankowej,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone z nimi banki spółdzielcze,
  • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
  • BS w Łosicach,
  • BS w Radzyniu Podlaskim,
  • SBR Bank w Szepietowie.
Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam