Jak wypełnić weksel?

2015-01-13 11:56:10

Weksel to ważny dokument, stosowany przez pożyczających po to, aby zabezpieczyć spłatę wierzytelności. Z tej racji warto wiedzieć, jak go wypełnić poprawnie, by nie został wykorzystany przeciwko kredytobiorcy.

Istnieją różne sposoby zabezpieczania spłaty wierzytelności. Przykładem jest choćby hipoteka - w przypadku kredytów mieszkaniowych - lub przesłaszczenie - np. w przypadku kredytów samochodowych. Do zabezpieczania służy również weksel.

Działanie weksla

Weksel to bezwarunkowe zobowiązanie osoby, która się na nim podpisała, do zapłaty kwoty wymienionej na wekslu. W myśl ustawy z 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim weksle mogą być wykorzystywane po to, aby zabezpieczać kredyty konsumenckie. Ustawa przewiduje w tym zakresie jednak pewne ograniczenia.

Jak wypełnić weksel?

Ograniczenia ustawowe co do weksla dotyczą jego wypełniania. Otóż weksel, który ma służyć jako zabezpieczenie spłaty kredytu konsumenckiego, powinien mieć klauzulę „nie na zlecenie” lub inną klauzulę, która posiada równoważne znaczenie. Taka klauzula jest niezbędna, ponieważ oznacza, że prawo wynikające z weksla nie może być przeniesione na nikogo innego niż na instytucję finansową udzielają danej osobie kredytu.

Jeśli weksel zostaje przyjęty przez kredytodawcę (firmę pożyczkową, SKOK bądź bank) i nie zawiera klauzuli „nie na zlecenie”, to kredytodawca, który zdecyduje się na przeniesienie go na osobę trzecią, ma obowiązek naprawienia szkody, którą poniósł konsument, poprzez zapłatę weksla. Co ważne, kredytodawca ma obowiązek naprawić szkodę, jaką poniósł konsument, również wtedy, gdy weksel trafił do osoby trzeciej bez jego woli (vide kradzież).

Zgodnie z przepisami prawnymi po spłacie kredytu kredytodawca ma obowiązek niezwłocznego przekazania weksla konsumentowi.

Przepisy w przeszłości

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim określała w taki sam sposób zasady wypełniania weksla wręczanego kredytodawcy. Jest to ważne dla konsumentów spłacających jeszcze kredyty konsumenckie, zaciągnięte sprzed 18 grudnia 2011 roku, gdyż były one udzielane na podstawie starej ustawy i przepisy tej ustawy nadal w stosunku do nich obowiązują.

Konkludując, jeśli weksel będzie wykorzystywany przez nas jako zabezpieczenie kredytu konsumenckiego, to należy zadbać w pierwszej kolejności o to, aby umieszczona była na nim klauzula „nie na zlecenie”.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam