Kto nie ma szans na tani kredyt gotówkowy?

2014-12-31 08:18:14

Kredyt gotówkowy to częsta forma wsparcia finansowego. Przeważnie udajemy się do banku, właśnie po to, żeby pożyczyć pieniądze. Jednak instytucja finansowa dokładnie sprawdzi naszą zdolność kredytową i historię w BIK-u. To może oznaczać, że nie zawsze otrzymamy kredyt. Sprawdźmy, kto nie ma szansy na tani kredyt gotówkowy w banku. 

Banki prowadzą bardzo szczegółową selekcję wśród osób, wnioskujących o pożyczkę. W procesie weryfikacji biorą pod uwagę różne czynniki. Dokładniejsze sprawdzanie wypłacalności i wiarygodności klienta przekłada się jednak na tańsze kredyty niż w przypadku pożyczek firm pozabankowych, które nie stosują tak dokładnej weryfikacji.

Zdolność kredytowa

Nie mają szansy na kredyt gotówkowy klienci, którzy nie przejdą pozytywnej weryfikacji pod kątem zdolności kredytowej. Do tego grona należą osoby z niskimi dochodami, mogą być to, np. renciści mający niskie świadczenie, osoby bez stałego zatrudnienia. Weryfikacji zdolności kredytowej nie przejdą także bezrobotni.

Analizując możliwości kredytowe klienta, bank weźmie także pod uwagę jego wydatki. Gdy ich poziom jest zbyt duży w porównaniu do osiąganych dochodów, nie ma szansy na kredyt gotówkowy. Chodzi tu przede wszystkim o wszystkie posiadane przez kredytobiorcę zobowiązania finansowe, np. kredyt hipoteczny, ratalny.

Sprawdzając zdolność kredytową wnioskodawcy, bank również sprawdza jego status majątkowy i wiek. Wiele banków wprowadza ograniczenia i limity, do jakich przyznaje osobie starszej kredyt. Najczęściej jest to granica 70–75 lat, które osiągnąłby klient w momencie spłaty ostatniej raty.

Historia kredytowa w BIK-u

Badanie wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy wiąże się ze sprawdzeniem jego historii kredytowej. W przypadku, gdy osoba składająca wniosek o pożyczkę miała w przeszłości kłopoty ze spłacaniem zobowiązań i jest to odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej, może mieć kłopot z zaciągnięciem kredytu.

Osoby młode, które nie posiadają jeszcze żadnej historii kredytowej, również mogą mieć problem z otrzymaniem pożyczki, ponieważ bank nie może w żaden sposób zweryfikować, jak taki klient będzie spłacał zobowiązanie. W takim wypadku instytucja finansowa może udzielić droższego kredytu albo zażądać poręczenia.

Kredyt gotówkowy w banku na pewno będzie tańszy w porównaniu do pożyczek zaciąganych w firmach pozabankowych. Gdy nasza zdolność kredytowa i historia nie jest zła, warto udać się do banku. Jednak, gdy mieliśmy w przeszłości problemy z regulowaniem zobowiązań, pozostaje nam tylko szybka i o wiele droższa pożyczka w firmie pozabankowej.

Marzena Kazbieruk