Czy faktoring się opłaca?

2014-12-05 09:35:03

Faktoring staje się w Polsce coraz popularniejszy. Wiele firm używa tego narzędzia, by zapewnić sobie płynność finansową i uchronić się od zatorów płatniczych. Czy jednak faktoring naprawdę się opłaca?

Faktoring to sposób na uzyskanie środków finansowych jeszcze zanim nadejdzie termin płatności wynikający z wystawionych faktur. Chodzi tu głównie o faktury z odroczonym terminem płatności. Sytuacja, gdy na wpływ środków od kontrahenta trzeba czekać przez wiele tygodni, może być niebezpieczna dla płynności finansowej firmy. Przecież w tym czasie trzeba regulować własne zobowiązania.

Właśnie możliwość unikania takich sytuacji przemawia na korzyść faktoringu. Środki znajdujące się na fakturach zostają odblokowane, dzięki czemu firma ma stały i szybki dostęp do gotówki. Z faktoringu można skorzystać, finansując tylko jedną fakturę, ale również stale współpracując z firmą faktoringową.

Kto najczęściej korzysta z faktoringu?

Okazuje się, że to przedsiębiorstwa produkcyjne, np. z sektora spożywczego, a także firmy budowlane. Wynika to z sytuacji, że muszą one angażować duże środki na pokrycie kosztów bieżącej działalności, a nie od razu otrzymują zapłatę za sprzedane produkty lub wykonane usługi.

Również małe firmy przekonały się do faktoringu. Dla nich szczególnie niebezpieczny może być brak płynności finansowej, od czego tylko krok do poważnych kłopotów, z zakończeniem działalności włącznie.

Również firmy faktoringowe dostrzegły potencjał tego segmentu klientów i coraz częściej przygotowują atrakcyjne oferty dla najmniejszych przedsiębiorców. Szczególnie pożądana jest tutaj obsługa firm, które współpracują z dużymi, znanymi kontrahentami. Coraz popularniejsze stają się także różnego rodzaje aukcje pojedynczych faktur, które można sprzedać bez podpisywania długich umów. W ten sposób mała firma może obniżyć koszty faktoringu.

Rodzaje faktoringu

Przedsiębiorstwa mogą korzystać z różnych opcji faktoringu. W wersji klasycznej finansowany jest cały obrót danej firmy. Wtedy firma faktoringowa, pobierając ustalone wcześniej wynagrodzenie, wypłaca środki zamrożone w fakturach zaraz po ich wystawieniu. Przedsiębiorstwo może także skorzystać z faktoringu okazjonalnego, który jednak jest droższy od klasycznego. W tym wypadku finansowanie odbywa się tylko w wybranych okresach, wskazywane są również wybrane faktury do sfinansowania.

Faktoring to dobre rozwiązanie, by zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania firmy, szczególnie, gdy przedsiębiorstwo nie dysponuje bezpieczną poduszką finansową, która pozwoliłaby mu normalnie funkcjonować, czekając na uregulowanie wystawionych faktur.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam