Czy poręczenie kredytu wpływa na zdolność kredytową?

2015-01-09 15:17:11

Poręczenie kredytu może nieść za sobą poważne konsekwencje dla żyranta. Dotyczą one również jego własnej zdolności kredytowej.

Poręcznie kredytu stosowane wtedy, kiedy osoba ubiegająca się o pożyczkę ma problemy z jej pozyskaniem, np. z powodu zbyt młodego wieku, nadwyrężonej wiarygodności kredytowej czy niskich dochodów, które ledwo wystarczają na posiadanie takiej zdolności kredytowej, jaka wymagana jest do uzyskania kredytu w potrzebnej wnioskodawcy wysokości. W takiej sytuacji potrzebny jest ktoś trzeci, kto zagwarantuje bankowi, że pożyczka zostanie spłacona. Dzięki temu bank ogranicza ryzyko kredytowe, jakie ponosi, pożyczając pieniądze.

Charakterystyka poręczania

Poręczycielem może być każda osoba pełnoletnia, która z perspektywy banku odznacza się odpowiednią zdolnością kredytową. Ważne jest, aby poręczyciel miał możliwości finansowe pozwalające mu na wzięcie kredytu o tej wysokości, który poręcza.

Żyrant bierze na siebie dużą odpowiedzialność. Na szczęście wiele kwestii można negocjować. Podstawowy obowiązek to oczywiście spłata kredytu w sytuacji, gdy kredytobiorca nie będzie w stanie tego zrobić lub zaniecha tego z innych powodów. W zależności od umowy można wynegocjować żyrowanie tylko części kwoty kredytu, co zmniejsza nasze obciążenie. Inną kwestią, która ma znaczenie jest określenie odpowiedzialności tylko za kwotę główną należności, bez odsetek karnych i kosztów windykacji. Niezbędne w przypadku umowy jest także zastrzeżenie, aby bank regulował zaległości najpierw u kredytobiorcy.

Co ze zdolnością kredytową?

Podczas podejmowania decyzji o żyrowaniu kredytu, warto zadać pytanie, jak taka umowa wpływa na naszą zdolność kredytową. Po pierwsze, poręczenie będzie odnotowane w bazie Biura Informacji Kredytowej i potencjalne może wpłynąć na zmniejszenie zdolności kredytowej poręczyciela. Będzie tak w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie regulować raty na czas.

Reasumując, poręczenie kredytu może wpływać na zdolność kredytową żyranta, ale nie musi. Mimo wszystko, pomagając innej osobie w ten właśnie sposób, powinniśmy być ostrożni. Warto wcześniej zyskać pewność (na ile to tylko możliwe), że kredytobiorca będzie w stanie regularnie spłacać raty.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam