Ubezpieczenie od utraty pracy do kredytu - korzystać czy nie?

2015-02-05 12:40:12

Część konsumentów, podpisując umowę kredytową, zawiera również umowę ubezpieczenia od utraty pracy, nawet jeśli nie jest to wymogiem podczas pożyczania pieniędzy z banku. Czy warto korzystać z tego rodzaju zabezpieczenia spłaty długu?

Kiedy klient banku decyduje się na kredyt, często jest zachęcany lub wręcz zobowiązany do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia do kredytu. Mamy wówczas do czynienia z zazwyczaj z ubezpieczeniem od utraty pracy lub na życie. Tego rodzaju zobowiązanie ma stanowić dla banku zabezpieczenie spłaty udzielanej klientowi pożyczki.

W wielu przypadkach skorzystanie z przedstawionej umowy ubezpieczeniowej nie jest obowiązkiem, a z czego często sami klienci nie zdają sobie sprawy, uznając, że jest to warunek skorzystania z oferty kredytowej. Warto jednak pamiętać o tym, że decyzja o przystąpieniu do ubezpieczenia w większości przypadków zależy tylko i wyłącznie od woli kredytobiorcy.

Ubezpieczenie od utraty pracy - co warto wiedzieć?

Zanim podpiszemy umowę o objęcie kredytu ubezpieczeniem, warto zapoznać się z jej szczegółowymi zapisami. W wielu przypadkach bowiem okazuje się, że w razie utraty pracy, firma ubezpieczeniowa nie zawsze wesprze nas w tej trudnej chwili.

Warto zatem sprawdzić, jakie wyłączenia ochrony są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia któregoś z czynników, przed którymi nie chroni polisa, spłata kredytu, mimo czynnego ubezpieczenia, wciąż będzie spoczywać na barkach klienta (pomimo opłacanych regularnie składek).

Najczęstsze wyłączenia

Zwyczajowo wyłączenia w większości banków dotyczą sytuacji, kiedy:

  • klient został zwolniony w ramach zwolnień grupowych,

  • rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne),

  • umowa zawarta na określony czas wygasła,

  • pracownik wypowiedział umowę o pracę lub została rozwiązana za porozumieniem stron,

  • utrata pracy nastąpiła podczas okresu karencji (najczęściej banki stosują okres wahający się od 30 do 90 dni. Jeśli zatem utrata pracy nastąpi przed upływem wspomnianego okresu, ubezpieczyciel nie wypłaci nam ubezpieczania).

Dlatego kwestia skorzystania z ubezpieczenia od utraty pracy przy zaciąganiu zobowiązań finansowych, winna być dobrze przemyślana, a także przeliczona, zanim zdecydujemy się podpisać wszelkie dokumenty. Warto przy tym pamiętać, że jako klientowi banku i firmy ubezpieczeniowej przysługuje nam pełne prawo do zapoznania się ze szczegółowymi zapisami dokumentów ubezpieczeniowych. W ten sposób można ustrzec się od niepotrzebnych kosztów, które mogą znacznie zwiększyć całkowity koszt kredytu, jaki poniesiemy w związku z podjętym zobowiązaniem.

Emilia Kasińska