Na czym polega kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorców?

2014-12-25 10:57:27

Kredyt inwestycyjny umożliwia przedsiębiorcom pozyskanie środków na wdrożenie działań, które będą skutkować przyspieszeniem rozwoju firmy - sprawdź, na czym dokładnie polega ten rodzaj finansowania.

Kredyty inwestycyjne są bardzo atrakcyjną formą finansowania większych wydatków w firmie - zazwyczaj są to kredyty długo- lub średnioterminowe, z możliwością rozłożenia spłaty nawet na kilkanaście lat. W niektórych przypadkach banki udzielają także krótkoterminowych kredytów na cele inwestycyjne, przykładowo w sytuacji, gdy kredyt jest tylko małym uzupełnieniem posiadanych zasobów finansowych lub gdy inwestycja zwraca się w krótkim okresie.

Banki z reguły wymagają od wnioskodawcy udziału własnego w finansowanym przedsięwzięciu w wysokości ok 20% kwoty inwestycji; oprocentowanie kredytu może być uzależnione od wysokości tego wkładu - im wyższą kwotę pokryjemy z własnych środków, tym niższe będzie oprocentowanie wnioskowanego kredytu.

Formy spłaty kredytu inwestycyjnego są różne - wnioskodawca decyduje, czy kredyt będzie oprocentowany według zmiennej, czy stałej stopy procentowej, a raty mogą być spłacane co miesiąc lub co kwartał.

Kredyt inwestycyjny może być wypłacany jednorazowo lub w transzach - wszystko zależy od biznesplanu przedsiębiorstwa.

Istotną cechą kredytów inwestycyjnych jest ich celowość, są one bowiem przyznawane na konkretne wydatki, związane z rozwojem lub modernizacją firmy. Może to być zakup wartości materialnych, który prowadzi do odtworzenia lub zwiększenia majątku trwałego przedsiębiorstwa albo które służy uruchomieniu pierwszego cyklu produkcyjnego. Kredyt inwestycyjny może także zostać przeznaczony na finansowanie wartości niematerialnych, czyli zakup koncesji, licencji, patentów, a także na inwestycje finansowe, czyli zakup papierów wartościowych lub udziałów w spółkach.

Wydatki związane z kredytem inwestycyjnym należy udokumentować za pomocą faktury VAT, rachunku bądź umowy kupna-sprzedaży.

Aby otrzymać kredyt inwestycyjny, przedsiębiorstwo musi udokumentować swoją zdolność do spłaty - przedstawia się w tym celu, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, np. podsumowanie księgi przychodów i rozchodów lub bilans firmy - na podstawie tych dokumentów bank wylicza maksymalną kwotę kredytu, o jaką przedsiębiorca może się ubiegać.

Coraz więcej na rynku finansowym pojawia się jednak ofert kredytów inwestycyjnych dla osób, które dopiero rozpoczęły działalność gospodarczą i nie posiadają jeszcze historii finansowej; w takiej sytuacji firmy zwykle prognozują swoje przyszłe dochody i na tej podstawie banki podejmują decyzje kredytowe; w przypadku nowo powstałych firm, kwota kredytu inwestycyjnego będzie dużo niższa niż w przypadku przedsiębiorstw działających od kilku lat.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam