Poręczenie i weksel - zasady działania zabezpieczeń

2014-09-18 10:32:51

Banki zazwyczaj zabezpieczają się na wypadek niewypłacalności kredytobiorców. Stosują w tym celu kilka rodzajów zabezpieczeń, wśród których wymienić należy weksel i poręczenie. Czy wiesz, na jakich zasadach działają?

Od kilku lat banki sukcesywnie zaostrzają procedury udzielania kredytów. Dzisiaj osoba młoda bez historii kredytowej ma nikłe szanse na uzyskanie finansowania bez ustanowienia zabezpieczenia. W skrajnych przypadkach banki stosują nawet kilka rodzajów zabezpieczeń do jednej umowy kredytowej. Do najbardziej popularnych należy polisa ubezpieczeniowa. Chroni ona bank i kredytobiorcę przed finansowymi skutkami utraty pracy lub stałej niezdolności do pracy spłacającego. Często spotykaną formą zabezpieczenia jest również poręczenie, rzadziej weksel.

Sprawdź też: Dokąd po pożyczki bez dochodu?

Weksel in blanco

Weksel to papier wartościowy, który stanowi podstawę do bezwarunkowej zapłaty wyznaczonej kwoty. W treści weksel powinien zawierać określone poprzez prawo wekslowe elementy. W momencie, kiedy któregoś elementu brakuje na dokumencie, mamy do czynienia z pustym wekslem, tzw. wekslem in blanco. Właśnie taki niezupełny weksel stosowany jest jako zabezpieczenie przy kredytach. Może on obejmować całość bądź część sumy koniecznej do spłaty.

Deklaracja wekslowa

Do weksla powinna być również dołączona deklaracja wekslowa. To ona traktuje o tym, kiedy i w jaki sposób ów weksel ma zostać uzupełniony. Wskazuje ona więc sumę i okres wymaganej płatności, a również sytuacje, w przypadku zajścia których podmiot finansujący upoważniony będzie do wypełnienia treści weksla. Niezwykle istotne jest to, że w deklaracji musi pojawić się zapis definiujący, kiedy weksel będzie zwrócony. Są to najczęściej przypadki, w których kredytobiorca spłacił część bądź całość zobowiązania.

Sprawdź też: Co dziesiąty poręczyciel musi spłacać poręczany kredyt

Poręczenie kredytu

Poręczenie kredytu to zabezpieczenie, które polega na zadeklarowaniu się osoby trzeciej do spłaty zobowiązania w sytuacji, kiedy nie robi tego kredytobiorca. Zanim zdecydujemy się poręczyć komuś kredyt, powinniśmy wziąć pod uwagę, czy osoba, której żyrantem się staniemy, będzie rzetelnie spłacać swój dług. Musimy pamiętać, że nasza odpowiedzialność, jako poręczyciela, dotyczy określonej kwoty, a nie całościowych kosztów związanych np. z uruchomieniem procedury windykacyjnej wobec kredytobiorcy.

Emilia Kasińska