Na czym polegają kredyty wekslowe?

2014-07-11 14:04:28

Na rynku kredytowym występuje wiele rodzajów kredytów z różnymi rodzajami zabezpieczeń: kredyty gotówkowe, samochodowe, ratalne, hipoteczne etc. A na czym polegają kredyty wekslowe?

Czym jest weksel i na jakich zasadach działa przy kredytach zabezpieczanych nim? Weksel jest papierem wartościowym, w którym jego wystawca zobowiązuje samego siebie lub wskazuje osobę, która ma bezwarunkowo zapłacić określoną sumę pieniędzy innej osobie. Jeżeli wskazana osoba okaże się niewypłacalna, obowiązek uregulowania zapłaty ciąży na wystawcy weksla.

Suma wekslowa i deklaracja wekslowa

Przeciętny Kowalski najczęściej ma do czynienia z wekslem przy zabezpieczeniach kredytowych. Istnieje kilka rodzajów weksli, a weksle zabezpieczające kredyty bankowe są wekslami in blanco. W nich zazwyczaj brakuje jednego elementu, zwykle sumy wekslowej. Na wekslu istnieją podpisy wystawcy weksla oraz poręczycieli. Przykładowo, jeżeli kredytobiorca przestaje spłacać swój kredyt, muszą zrobić to za niego poręczyciele, czyli żyranci. Jeśli natomiast kredytobiorca spłaci kredyt, weksel zostaje mu zwrócony jako już nieważny bądź jest niszczony.

Do każdego takiego weksla dodaje się również deklarację wekslową, która uniemożliwi wprowadzanie zmian w wekslach, np. poprzez wpisanie nieodpowiedniej kwoty wekslowej. Kredytami wekslowymi można więc nazwać kredyty, których zabezpieczeniem są weksle. Jednakże kredyty tego typu, nazwane kredytami za zabezpieczeniem wekslowym, nie są jedynym określeniem i wariantem kredytów wekslowych.

Kredyt dyskontowy i kredyt akceptacyjny

Na czym polegają kredyty wekslowe innego rodzaju? Kredytami wekslowymi można również nazwać kredyty występujące wtedy, kiedy firmy sprzedają bankom weksle swoich dłużników przed upływem terminu ich ważności. Sprzedają oczywiście za mniejszą wartość, bowiem suma zabezpieczona wekslem jest pomniejszana w tym przypadku o tzw. dyskonto. Jeżeli ktoś chciałby zgłębić ten temat, może dokładnie sprawdzić, na jakich zasadach funkcjonują takie transakcje finansowe. Trzeba dodać, że wśród kredytów wekslowych można wyróżnić dwa rodzaje kredytów: kredyt dyskontowy oraz kredyt akceptacyjny.

Kredyt dyskontowy istnieje wówczas, jeżeli bank przejmuje weksle od przedsiębiorstwa, w zamian natomiast przekazuje firmie gotówkę określoną w wekslu, pomniejszoną właśnie o dyskonto. Jeżeli firma bardzo potrzebuje gotówki, stara się w banku o kredyt wekslowy, ale za taki kredyt musi zapłacić. W kredycie akceptacyjnym to bank zobowiązuje się do udzielenia firmie kredytu na wykupienie weksla. Bank, akceptując weksel, niejako zobowiązuje się do jego wykupienia, ale na zasadach prawa wekslowego.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam