Uwaga na kredyty z poręczeniem wekslowym

2014-07-16 15:37:46

O wekslu słyszał chyba każdy i niemal wszyscy unikają go jak ognia. Uważać na weksel należy szczególnie w przypadku zaciągania kredytów i pożyczek zabezpieczanych za jego pomocą.

Weksle to popularne instrumenty finansowe. Są one w obrocie prawnym wykorzystywane jako sposób zabezpieczenia. Klienci banków mogą zetknąć się z wekslem przy okazji chęci skorzystania z kredytu - zabezpieczonego przy pomocy weksla in blanco. Co wiąże się z takim zabezpieczeniem i czy oznacza ono dla jego wystawcy powody do obaw?

Weksel in blanco to weksel, który nie ma wystawionych jeszcze szczegółowych informacji na temat długu. Stanowić może sposób zabezpieczenia przez bank. Trzeba pamiętać, że zwykle w takich sytuacjach sporządzana jest deklaracja wekslowa. Deklaracja jest podpisywana przez obie strony i określa, w jaki sposób dany weksel może być wypełniony.

Jeśli spłacamy terminowo nasz kredyt, to nie ma się czego obawiać. Weksel in blanco nie będzie wykorzystany przeciwko nam. Inaczej może być w momencie, kiedy osoba uprawniona do wypełnienia weksla zaczyna z niego korzystać. Co istotne, wcale nie musi to być bank, z którymi podpisaliśmy umowę. Dlaczego coś takiego może się wydarzyć? Dlatego, że polskie przepisy prawne umożliwiają traktowanie weksli jako przedmiotów cesji. W efekcie prawa płynące z tytułu posiadania weksla mogą być przekazane innemu podmiotowi.

To oznacza, że jako kredytobiorca możemy być wezwani do spłaty weksla choć spłacamy kredyt bez problemów i terminowo. Co w takiej sytuacji należy robić? Najczęstszą taktyką jest dochodzenie własnych praw w sądzie. Argumenty podnoszone przez wystawców weksli to przede wszystkim kwestie związane z nieprawidłowościami związanymi z informacjami zawartym w deklaracji wekslowej. Nowy posiadacz weksla wszak nie może postępować niezgodnie z pierwotnymi ustaleniami.

Chcąc uniknąć takich nieprzyjemności, kredytobiorcy winni postarać się o zastrzeżenie wystawianego weksla. Według przepisów Kodeksu cywilnego wystawca weksla ma prawo zabezpieczyć przeniesienie na inną osobę. Wystarczy, że w wekslu zostanie umieszczona klauzula „nie na zlecenie”.  Jeśli dodamy do tego jednoznaczne określenie braku możliwości dokonania przelewu, to możemy być pewni, że w sądzie będzie mieć niezbywalny argument.

Krótko mówiąc, decydując się na kredyt z poręczeniem wekslowym, należy przewidzieć takie sytuacje i ewentualne konsekwencje takiego zabezpieczenia.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam