Informacja w BIK o długach może pozostać na 5 lat

2014-06-25 10:46:32

Negatywne wpisy o historii spłat kredytobiorców mogą pozostawać w rejestrze Biura Informacji Kredytowej nawet przez kilka lat po spłacie zobowiązania. Sprawdź, kiedy możesz zażądać usunięcia z bazy danych na temat posiadanych zobowiązań kredytowych.

Biuro Informacji Kredytowej prowadzi rejestr, w którym gromadzone, przechowywane i przetwarzane są informacje dotyczące zobowiązań finansowych kredytobiorców. Znajdują się tam informacje o zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektach naszych kredytowych poczynań. W przypadku, kiedy staramy się o bankowe finansowanie, jesteśmy analizowani również pod względem historii kredytowej odnotowywanej w BIK-u. Ile czasu przechowywane są informacje na nasz temat w bazie?

W sytuacji, kiedy nasze zobowiązanie jest regularnie spłacane, dane są przetwarzane od momentu ich przekazania do rejestru do momentu wygaśnięcia kredytu. Jeżeli kredytobiorca wyraził aprobatę na przetwarzanie danych także na okres po wygaśnięciu zobowiązania, wówczas takie dane są udostępniane jeszcze przez długi czas innym instytucjom bankowym w celu analizy ryzyka kredytowego.

Informacje dotyczące klienta mogą zostać przetwarzane również bez zgody kredytobiorcy przez 5 kolejnych lat w sytuacji, kiedy klient nie spłacał swojego zadłużenia w sposób terminowy. Dzieje się tak, gdy dopuścił się opóźnień w spłacie raty przekraczających 60 dni.

Na mocy nowelizacji ustawy dotyczącej prawa bankowego informacji związane z zobowiązaniami każdego klienta bankowego mogą być gromadzone, przechowywane i przetwarzane nawet przez 12 lat od momentu, kiedy kredyt wygasł. Są one wówczas gromadzone w celach stricte statystycznych. Tego rodzaju przechowywanie danych nie wymaga zgody klientów.

Jeżeli klient został niesłusznie posądzony o nie terminowe spłacanie zadłużenia, może starać się na własną rękę walczyć o usunięcie plamy na jego pozytywnej historii kredytowej. Wówczas należy przedstawić do banku odpowiednie pismo o błędnym przekazaniu sprawy. Pismo powinno zostać złożone w instytucji, która w sposób błędny dokonała wpisu.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam